Michał Hajduk

Obrazek użytkownika Michał Hajduk
Adwokat, właściciel  kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach upadłościowych i restrukturyzacji. Praktyk z zakres procedury upadłości konsumenckie. Autor bloga wupadłości.pl oraz upadłośćkonsumencka.com.pl.

Publikacje autora Michał Hajduk

Najnowsze

Uwaga! Korzystna dla dłużnika zmiana wysokości kwoty wolnej od zajęcia

Za sprawą nowelizacji przepisów regulujących zasady prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych tegoroczny wrzesień zapewne na długo zapadnie w pamięci dłużników. W dniu ósmego września 2016 roku weszły bowiem przepisy, które m.in. zmieniają art. Czytaj dalej

Przedawnienie roszczeń z weksla

Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku weksla in blanco, tj. weksla niezupełnego w momencie jego wystawiania. Czytaj dalej

Jak bezpiecznie zbyć weksel?

Przeniesienia praw z weksla dokonuje się przede wszystkim w drodze indosu, tj. prostego oświadczenia umieszczonego na jego odwrocie, które zazwyczaj przyjmuje poniższe brzmienie: Czytaj dalej

Bądź szybszy od swych wierzycieli

Od ostatniej rewolucyjnej nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej mija zaledwie rok, a tu wraz z 2016 rokiem weszły w życie następne zmiany. Czytaj dalej

Konsekwencje podania nieprawdy

Taki stan rzeczy może rodzić u dłużnika pokusę, aby „podkoloryzować” okoliczności stanowiące przyczynę powstania stanu niewypłacalności lub zataić pewne niewygodne okoliczności, które mógłby stanowić podstawę do oddalenia wniosek. Czytaj dalej

Obowiązek nie do spełnienia?

Niezłożenie wniosku na formularzu stanowić będzie uchybienie wymogom formalnym. W takim przypadku dłużnik zostanie wezwany od ponownego złożenia wniosku na formularzu, w terminie tygodniowym, pod rygorem jego zwrotu. Czytaj dalej

WEKSEL IN BLANCO – co powinieneś o nim wiedzieć

Weksel in blanco to weksel, który w chwili jego wystawienia poza podpisem samego wystawcy nie posiada przynajmniej jednego z pozostałych elementów przewidzianych ustawą, a niezbędnych do tego aby na jego podstawie móc skutecznie dochodzić zapłaty. Czytaj dalej

Strony