Kwestia wejścia Polski do strefy euro

Czas czytania
2 minut
Przeczytałeś już
Odsłony
2 530

Kwestia wejścia Polski do strefy euro

20 Październik 2016 - 16:05

Business Centre Club podtrzymuje stanowisko Koalicji Pro-Euro nt. wejścia Polski do strefy euro i podjęcia przez rząd aktywnych działań zmierzających do przyjęcia europejskiej waluty: naprawy finansów publicznych, jak najszybszego spełnienia kryteriów z Maastricht, określenia daty wprowadzenia euro w Polsce, która działałaby mobilizująco na cały proces dochodzenia do euro, a także większej aktywności w zakresie edukacji społeczeństwa na temat korzyści płynących z zastąpienia złotego europejską walutą.

Przypominamy apel BCC do rządu.

Apelujemy o podjęcie działań niezbędnych do wprowadzenia euro w Polsce:

1. Należy przedstawić datę wejścia Polski do strefy euro. Podana data będzie działała mobilizująco na rząd, a także – jeżeli rynki finansowe odbiorą ją jako wiarygodną – spowoduje spadek kosztów obsługi długu i rynkowych stóp procentowych.

2. Rząd powinien prowadzić bardziej ofensywną politykę komunikacyjną, pokazującą społeczeństwu korzyści ekonomiczne płynące z przyjęcia wspólnej europejskiej waluty oraz przeciwstawiać się urojonym zagrożeniom. Politycy muszą stać się liderami tej polityki, rzecznikami długofalowego narodowego interesu. Nie mogą bać się edukować społeczeństwa, by nie stracić poparcia wyborców. Duże i już masowo dostrzegane korzyści dla Polski z wejścia do UE w 2004 roku, są dobrym punktem wyjścia dla aktywnej i pozytywnej polityki informacyjnej w sprawie euro.

3. Należy mocniej podkreślać, że zmniejszanie deficytu budżetowego i potrzeb pożyczkowych Polski oraz niska inflacja są nam potrzebne niezależnie od kwestii wejścia do strefy euro – przede wszystkim po to, aby ograniczyć w sposób trwały ryzyko niestabilności polskiej gospodarki, w tym także koszt różnych zawirowań na światowych rynkach finansowych.

4. Należy przygotować zmiany w konstytucji niezbędne do wejścia przyjęcia europejskiej waluty i przystąpić do zbudowania odpowiedniej koalicji w Parlamencie dla przegłosowania tych zmian.

5. Nie należy wykorzystywać problemów innych krajów Europy do usprawiedliwiania własnych opóźnień w reformowaniu finansów publicznych, w tym systemu emerytalnego.

Korzyści z wejścia do strefy euro dla indywidualnych przedsiębiorców:

1. Usunięcie płynnego kursu złotego jako źródła wstrząsów w dochodach z eksportu i kosztach importu.

2. Eliminacja kosztów wymiany euro na złotówki i odwrotnie (marże, opłaty, ubezpieczenia).

3. Około 2 punkty niższe stopy procentowe od kredytów.

4. Redukcja sprawozdawczości finansowej.

5. Ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem doradców finansowych.

6. Redukcja czasu związanego z transferem walut.

7. Wzrost pewności planowania działalności gospodarczej w oparciu o jednolitą walutę.

8. Możliwość trafniejszej alokacji kapitału.

9. Zwiększony dopływ do Polski kapitału i technologii.

Korzyści z wejścia do strefy euro dla gospodarki i państwa:

1. Zwiększenie wiarygodności kraju, w rezultacie redukcja kosztów obsługi długu publicznego o kilka mld zł rocznie.

2. Silniejsze procesy dostosowawcze polskiej gospodarki do wymagań handlu zagranicznego.

3. Zwiększony napływ inwestycji zagranicznych.

4. Wzrost inwestycji krajowych.

5. Zwiększony napływ nowych technologii.

6. Redukcja wpływu na gospodarkę spekulacyjnego kapitału.

7. Większe uczestnictwo polskich przedsiębiorców w europejskim rynku obligacji.

8. Większa przejrzystość i porównywalność cen.