Listopad 2015

Grunt to przygotować grunt

30 Listopad 2015 - 17:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Grunt to przygotować grunt

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie wybudował Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (spółka komunalna) dzięki środkom unijnym i wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę wydano w październiku 2013 r., a już po niespełna dwóch latach Koniński Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych był na etapie rozruchu.

Nieznajomość, która szkodzi

30 Listopad 2015 - 17:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Nieznajomość, która szkodzi

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Jedna z najstarszych zasad prawa oznacza, że nie możemy tłumaczyć swojego niezgodnego z prawem zachowania nieznajomością przepisów, ale również, że nie znając swoich praw, możemy zostać ich pozbawieni. Taka zwłoka może pozbawić możliwości skutecznego działania, gdy upłyną terminy ustawowe do dokonania koniecznych czynności prawnych. Profesjonalna porada prawna może też uchronić przed złymi decyzjami. Gdy brak pieniędzy nie pozwala nam skorzystać z płatnej usługi adwokata czy radcy prawnego, warto poszukać bezpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc?

Z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości od stycznia 2016 r. w lokalach udostępnionych przez gminy i powiaty rozpoczną działalność 1524 punkty (minimum dwa w każdym powiecie), w których wiele osób będzie mogło uzyskać darmową pomoc prawną. Kto?

Zasilenie konta spółki

30 Listopad 2015 - 17:05
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Zasilenie konta spółki

Dopłaty powiększą majątek spółki, ale nie wpłyną na zwiększenie udziałów poszczególnych wspólników i nie podwyższą kapitału zakładowego. Znajdą jednak odzwierciedlenie w wysokości podatku dochodowego i podatku od czynności cywilnoprawnych.

To nie prośba, ale żądanie


Długi większe niż majątek

30 Listopad 2015 - 17:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Długi większe niż majątek

Obecnie trudno zmieścić się w terminie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, a nawet dokonać oceny, czy podmiot jest faktycznie niewypłacalny. Dłużnika uważa się po prostu za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Taka definicja niewypłacalności sprawia, że z wnioskiem o upadłość ma prawo wystąpić każdy wierzyciel posiadający wierzytelności z tytułu niezapłaconej faktury nawet w sytuacji, gdy wierzytelność wynosi symboliczną złotówkę. Wystarczy, że wierzytelność stała się wymagalna tzn. upłynął termin jej zapłaty.

Taka sytuacja może prowadzić do występowania patologii w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości, bowiem sądy upadłościowe często poprzestają jedynie na ustaleniu samego faktu istnienia niezapłaconych a wymagalnych wierzytelności, nie dokonując analizy sytuacji finansowej dłużnika. W efekcie dłużnik posiadający znaczny majątek, zawarte perspektywicznie kontrakty i nieściągnięte należności zagrożony jest ogłoszeniem upadłości.

Na zapłatę trzy miesiące


Brak gospodarności czy nieuczciwość?

30 Listopad 2015 - 16:40
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Brak gospodarności czy nieuczciwość?

W ciągu ostatnich pięciu lat wartość wierzytelności, które trafiły do firm wind-kacyjnych, zwiększyła się trzykrotnie, sięgając około 60 mld zł. Rynek wierzytelności jest częścią rynku usług finansowych, spełniając rolę pożyteczną z makroekonomicznego punktu widzenia, a także pomagając konkretnym podmiotom gospodarczym w odzyskiwaniu należności. Można się więc z jego rozwoju cieszyć, choć rzecz jasna jednocześnie wzrost liczby i wartości niespłacanych długów optymistycznym zjawiskiem nie jest i nie jest nim też dynamiczny wzrost liczby i wartości tych długów przekazywanych firmom windykacyjnym.

Jak przeciąć pętlę długów. Specjaliści poradzą, jak się oddłużyć

30 Listopad 2015 - 16:35
0 Komentarze/y)
Jak przeciąć pętlę długów
  • Co to jest oddłużanie i na czym polega?

– Oddłużanie obejmuje różne czynności. Między innymi polega na negocjacjach z wierzycielami, w szczególności z bankami i firmami pożyczkowymi. Chodzi w nich o to, by odroczyć termin spłaty lub rozłożyć płatności na nowe raty, możliwe dla dłużnika do spłacania. Do oddłużania zaliczamy też czynności prawne, które mają wstrzymać działania komornika, doprowadzić do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Ogólnie, oddłużanie to wszystko, co prowadzi do rozwiązania i wyjścia z problemów finansowych.

Za mały zasiłek pogrzebowy? Firmy przygotowujące pochówki popadły w dług

30 Listopad 2015 - 16:35
0 Komentarze/y)
Za mały zasiłek pogrzebowy?

Biznes związany z chowaniem zmarłych ma zaplecze w postaci pieniędzy wypłacanych przez ZUS z tytułu zasiłku pogrzebowego, a mimo to niektóre firmy przygotowujące pogrzeby popadły w długi. Dlaczego nie płacą w terminie za usługi świadczące im przez kontrahentów?

Zasiłek pogrzebowy wynosi dziś maksymalnie 4 tys. zł (a nie jak wcześniej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia krajowego, czyli ponad 6 tys. zł).

W bazie danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej zapisano już 643 firmy z branży pogrzebowej. Ich długi wynoszą łącznie ponad 14,2 mln zł. Eksperci z KRD policzyli, że średnie zadłużenie jednej firmy wynosi ponad 22 tys. zł. Zdaniem analityków to niewiele, bowiem cała branża może być warta nawet kilka miliardów złotych. – Znaczna część tego sektora działa w szarej strefie – uważa Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy.

Zagrożeni utratą płynności

Podatek katastralny czy katastrofalny?

30 Listopad 2015 - 16:30
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Podatek katastralny czy katastrofalny?

Najchętniej zaczęłabym od zmiany nazwy. Gdy wspominam o podatku katastralnym, moi rozmówcy albo nie mają pojęcia, o czym mówię, albo od razu mieszają go z błotem. Dlaczego? Przecież funkcjonuje z powodzeniem od lat w wielu krajach i hołduje zasadzie sprawiedliwości społecznej. Podatek od nieruchomości powstał w czasach, w których ludzie się zorientowali, że ziemia może być ich własnością, i zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. Wcześniej, kiedy przemieszczali się z miejsca na miejsce, taki rodzaj opłaty nie był konieczny. Najwcześniejsze wzmianki o systemie opodatkowania nieruchomości pochodzą ze starożytnej Mezopotamii, w której żyzne gleby pomiędzy Eufratem i Tygrysem sprzyjały osadnictwu. Powstanie cywilizacji Sumerów dało okazję do zbudowania bardzo sprawnego systemu opodatkowania nieruchomości zwanego bala. Wtedy daninami były głównie towary i surowce. Od tego czasu podatek od nieruchomości przeszedł wiele modyfikacji i przewrotów.

Ad valorem brzmi ładniej

Pole do nadużyć. Niedorzeczności w przepisach egzekucyjnych

30 Listopad 2015 - 16:20
0 Komentarze/y)
Pole do nadużyć

Dochodzeniem takiej należności może zajmować się komornik sądowy albo komornik skarbowy, bo egzekucja może być prowadzona w trybie sądowym lub w postępowaniu administracyjnym, ale tak czy inaczej zapłacić trzeba. Ile? Albo dużo, albo mało, bo przy jednej i drugiej egzekucji przepisy przewidują inne opłaty i inne koszty. Jaka jest różnica? Ogromna.

Kara za ciężką nogę

Mandat wynosił 100 zł. W tym roku w czerwcu pod Bydgoszczą młody kierowca przekroczył prędkość o niecałe 30 km na godzinę. Mandatu, choć powinien, do końca września nie zapłacił. Dlatego 7 października urząd skarbowy rozpoczął egzekucję i przysłał pocztą tytuł wykonawczy i zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę. Wierzycielem dłużnika-kierowcy był wojewoda kujawsko-pomorski, który należność skierował do egzekucji administracyjnej. Organem egzekucyjnym został Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów.

Koszty kosztom nierówne

Strach przed odsiadką bywa skuteczny

30 Listopad 2015 - 16:15
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Strach przed odsiadką bywa skuteczny

Całkiem często bywa tak, że brak zapłaty przez nieuczciwego dłużnika (dlaczego „nieuczciwego” – niżej) ściąga problemy na tego, który, licząc na terminową zapłatę, sam popada w długi. OTO PRZYKŁAD: Człowiek, który sam ma długi, pożycza Iksińskiemu 100 000 zł, bo choć ten nie ma gotówki, jest właścicielem nieruchomości i wierzyciel się nie obawia, że straci pieniądze. Iksiński jednak nie oddaje pożyczki w oznaczonym terminie. Pożyczkodawca chce wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę, ale się boi, że Iksiński sprzeda nieruchomość i pieniądze przepadną. Co może zrobić, żeby odzyskać swoje pieniądze i spłacić własnych wierzycieli?

Przeszkoda w sprzedaży


Nadmierne zadłużanie jest krótkowzroczne

30 Listopad 2015 - 16:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Nadmierne zadłużanie jest krótkowzroczne
  • W trakcie kampanii wyborczej pojawiło się wiele propozycji ulżenia doli społeczeństwa. A to w drodze dodatkowych świadczeń, a to ulg podatkowych, a to wyższych zarobków, nie wiadomo przez kogo sfinansowanych. W jakim stopniu polski budżet pozostaje „sztywny”, a na ile może się okazać podatny na swobodne zagospodarowanie?

Fundusze unijne i leasing w jednej dopłacie

30 Listopad 2015 - 16:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Fundusze unijne i leasing w jednej dopłacie

W ostatniej perspektywie finansowej UE teoretycznie możliwe były dwa sposoby refundacji wydatków w leasingu: za pomocą rat lub ceny zakupu. Refundacja rat leasingowych mogła następować w czasie trwania umowy, a refundacja ceny zakupu – jednorazowo, na początku umowy. Jednak jednorazowa refundacja praktycznie nie była stosowana z powodu nieprecyzyjnych przepisów. Zmiany wprowadzono w tym roku, między innymi dzięki staraniom ekspertów Związku Polskiego Leasingu oraz Konfederacji Lewiatan.

We wniosku trzeba wskazać firmę

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w kwietniu opublikowało nowe wytyczne, które precyzyjnie określają, na jakich zasadach można otrzymać jednorazową refundację. Będzie możliwa w sytuacji, kiedy firma starająca się o środki unijne we wniosku o dofinansowanie wskaże firmę leasingową, jako stronę upoważnioną do poniesienia wydatku na zakup dobra podlegającego refundacji. Wówczas faktura wystawiona przed dostawcę na rzecz firmy leasingowej będzie dowodem potwierdzającym ten wydatek, a zatem przedsiębiorca nie będzie musiał czekać wielu lat.

Strony