Wrzesień 2015

Bibliotheque Polonaise de Bruxelles (cz. 2.)

30 Wrzesień 2015 - 10:15
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Bibliotheque Polonaise de Bruxelles (cz. 2.)

A wydawałoby się, że Państwo Polskie posiada wystarczającą liczbę instytucji powołanych do dbania o interesy kultury polskiej za granicą. Wydawałoby się też, że wystarczająca liczba urzędników jest sowicie opłacana z państwowej kasy, także po to, aby istniejąca od dziesięcioleci jedyna biblioteka polska w stolicy Europy mogła liczyć na 1400 euro miesięcznej dotacji. Tak, jeden tysiąc czterysta euro. Biorąc pod uwagę liczbę polskich parlamentarzystów na co dzień pracujących w Brukseli (51) i szybko licząc, na jednego przypada 27,45 euro czyli koszt 10 porannych kaw (i to nie w luksusowym lokalu).

Nawet tyle nie jest warta placówka od dziesięcioleci krzewiąca kulturę polską w stolicy Europy. Żaden bowiem z parlamentarzystów, żadna instytucja Państwa Polskiego nie odpowiedziała na dramatyczne listy kierowane do nich z Bibliotheque Polonaise de Bruxelles.
Oto list, który dotarł ostatnio do Redakcji z Brukseli:

Świat plagiatuje Urbaniaka

30 Wrzesień 2015 - 10:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Świat plagiatuje Urbaniaka
  • Skomponować szlagier to marzenie każdego kompozytora. Jak się to Panu udało?

- Chyba tak, jak się tworzy wiele rzeczy – niespodziewanie. Był 1975 rok, kiedy to zupełnie przypadkowo – lub pod wpływem impulsu – będąc na przyjęciu u przyjaciela poszedłem do drugiego pokoju, by trochę pograć na pianinie. I tak powstała „Papaya”. Następnie Ula Dudziak, moja ówczesna żona, napisała do tej kompozycji słowa i oryginalna wersja wydana została przez wytwórnię Arista w autorskim albumie pt. „Urszula”. Już wtedy utwór spotkał się z dużym zainteresowaniem melomanów. To, co stało się 22 lata później, przeszło nasze oczekiwania. Okazało się, że to nie tylko ponadczasowa kompozycja, ale także światowy szlagier, który w różnych częściach globu jest grany do dzisiaj.

Kto zarobi na prawie egzekucyjnym?

30 Wrzesień 2015 - 09:30
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Kto zarobi na prawie egzekucyjnym?

Znowelizowany kodeks postępowania cywilnego i ustawa o komornikach sądowych i egzekucji wprowadzają nowy sposób sprzedaży zajętych ruchomości: e-licytację, czyli licytację przez Internet. Ale, by jej dokonać, komornik będzie za każdym razem odbierał dłużnikowi majątek. Potem odebrane przedmioty będzie trzeba przewieźć do jakiegoś magazynu, przechowywać i pilnować. Teraz komornik tylko w szczególnych sytuacjach może zajęte ruchomości zabrać i przekazać komuś pod dozór. Może, ale nie musi. Zawsze odebranie majątku wiąże się z dużymi kosztami: transportu, przechowywania i dozoru. Pokrywają je przede wszystkim dłużnicy.

Wierzyciele tylko niektóre, np. transportu specjalistycznego. Ale już dziś na tym odbieraniu ruchomości zarabiają głównie prywatne firmy, które świadczą usługi dla kancelarii komorniczych.

Koszty odebrania majątku, czyli ile można zarobić

Banki siały wiatr, zbierają burzę

30 Wrzesień 2015 - 09:25
Kategoria:
1 Komentarz
Banki siały wiatr, zbierają burzę

Nasze banki ze sporym opóźnieniem w stosunku do tego, co przeżywała branża finansowa na świecie, doczekały się fali krytyki i okresu rozliczeń. Choć to, co nas bezpośrednio dotyka, boli najbardziej, trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, że skala i waga win instytucji finansowych działających w Polsce jest nieporównanie mniejsza w stosunku do tego, czego dopuszczały się banki na świecie. I to te najbardziej renomowane, najbardziej wpływowe, niemal z dnia na dzień stały się najbardziej znienawidzonymi.

Cieszyć się czy płakać?

To brzmi dumnie – (polski) Fundusz Ekspansji Zagranicznej

30 Wrzesień 2015 - 09:20
Kategoria:
0 Komentarze/y)
To brzmi dumnie – (polski) Fundusz Ekspansji Zagranicznej
  • Dotychczas słyszeliśmy częściej o inwestowaniu zagranicznych firm w Polsce. Dostawały dotacje, ulgi podatkowe, granty, by się u nas mogły rozwijać. Wykupywały rodzime firmy. Skąd zmiana i postawienie na naszą zagraniczną ekspansję?

- Dariusz Kacprzyk: Często się mówi, że najlepszą obroną jest atak. Rynkowi gracze muszą brać pod uwagę ryzyko, że zostaną przejęci, albo wyparci z danego rynku. Nie ma lepszej strategii niż zapobieganie temu poprzez zwiększanie swojej siły. Dajemy polskim przedsiębiorstwom szansę. Im będą większe, tym trudniej będzie je wchłonąć.
- Piotr Linke: Tuż po zmianach ustrojowych w Polsce brakowało kapitału, więc musiał on przyjść z krajów bardziej rozwiniętych. Teraz polskie przedsiębiorstwa są na tyle silne, by konkurować na globalnym rynku.

Wierzytelność na sprzedaż

30 Wrzesień 2015 - 09:15
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Wierzytelność na sprzedaż

Nie ma przeszkód, aby sprzedać wierzytelność. Stanowi ona bowiem kategorię majątkową, która może być przedmiotem obrotu prawnego. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Obowiązkiem wierzyciela jest powiadomienie dłużnika o przeniesieniu wierzytelności. Prawo jej zbycia może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy, zapisów umownych lub właściwości wierzytelności.

Wartość wierzytelności

W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych przychodem jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Przy sprzedaży wierzytelności przychodem spółki (wierzyciela) będzie cena tej wierzytelności, która wynika z umowy sprzedaży (cesji) wierzytelności.

Ważne
Przychód z tytułu sprzedaży wierzytelności należy ustalić w wysokości ceny ustalonej w umowie zbycia wierzytelności, na dzień zbycia wierzytelności, z uwzględnieniem treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.). Z przepisu tego wynika, że jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy w wysokości rynkowej.

Faktury wykończą egzekucję?

30 Wrzesień 2015 - 09:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Faktury wykończą egzekucję?

Ministerstwo Finansów trzy miesiące temu zmieniło interpretację dotychczasowych przepisów dotyczących odprowadzania podatku od towarów i usług przez komorników i uznało, że usługi komornicze od 1 października będą obłożone VAT-em. A na początku września dotarł do kancelarii komorniczych „Projekt poradnika Ministerstwa Finansów dotyczący opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez komorników sądowych”. Jasno w nim jest napisane, że „w związku ze zwolnieniem usług komornika sądowego z obowiązku ich ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (proces legislacyjny w toku) zasadniczym dokumentem wystawianym przez komornika dla potrzeb rozliczenia podatku VAT jest faktura”. „Co takiego?” – chórem pytają komornicy i oczywiście protestują. Dlaczego? Po pierwsze: komornicy nie rozumieją, jakie usługi mają niby świadczyć. Żartują sobie, że wierzycielowi świadczą usługę „odebrania długu”. A dłużnikowi? Usługę „uwolnienia od długu”? Po drugie: ministerstwo chce, aby komornik wystawiał faktury dla wierzycieli, dla dłużników i jeszcze faktury korygujące. Tego, jak to zrobić i ile to będzie kosztowało, widać urzędnicy fiskusa nawet sobie nie potrafili wyobrazić.

Innowacyjność… A małpa potrafi!

30 Wrzesień 2015 - 09:05
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Innowacyjność… A małpa potrafi!

W naszym kraju odbywa się właśnie intelektualny spór na temat tego, czy mamy innowacyjność we krwi, czy też wciąż jej nie posiadamy. Jedni wskazują, że pod względem odpowiednich (może lepiej: niektórych) wskaźników wyprzedzamy w Europie jedynie Bułgarię i Rumunię, drudzy szukają nadziei w ogromnym zastrzyku finansowym, jaki Unia Europejska zaaplikowała Polsce w omawianej dziedzinie. Może jednak zacznijmy od początku, czyli od tego, co w 2007 roku się zdarzyło…

W Lizbonie

…Jeno im się nie chce chcieć

30 Wrzesień 2015 - 09:00
0 Komentarze/y)

Pisaliśmy przed miesiącem: Biblioteka została usytuowana w pięknej dzielnicy Brukseli – Ixelles. Duży dom mieszczący zbiory miał swój klimat – ducha Polski, jej kultury i tradycji. Był prawdziwą enklawą – zwłaszcza gdy wchodziło się do niego z zatłoczonego tygla kulturowego, jakim są brukselskie ulice. Słychać było tam tylko polską mowę i człowiek czuł się jak u siebie, jak w domu… Jednakże prawdziwym dobrym duchem biblioteki okazała się księżna Izabela Czartoryska. … Pani Izabela była królową tego miejsca. Przez wiele lat stała na straży kultury polskiej.

Księżna Czartoryska niedawno zmarła. I powoli zaczynamy o bibliotece pisać w czasie przeszłym. Wydawałoby się, że niesłusznie. Pozostali pracownicy biblioteki walczyli przecież jak lwy. Niestety, najprawdopodobniej nieskutecznie. Ostatni list, który dotarł przed kilkoma dniami do Redakcji z brukselskiej biblioteki przypomina już epitafium.

Ściągalność alimentów

30 Wrzesień 2015 - 08:57
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Ściągalność alimentów

Analizy opracowane przez Centrum Praw Kobiet wskazują, iż ściągalność alimentów w Polsce osiąga wysokość najwyżej 16–17 proc. Jeśli więc w rodzinie wychowującej dzieci dochód na osobę wynosi nie więcej niż 725 zł, należność za niepłacone alimenty najczęściej jest wypłacana przez gminę z funduszu alimentacyjnego.

Zaległość od dłużnika alimentacyjnego można próbować ściągnąć poprzez komornika. Skuteczną formą represji okazuje się jednak też wpisanie uchylającego się od płacenia do rejestru dłużników.

Grzywnę lepiej od razu zapłacić

30 Wrzesień 2015 - 08:55
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Grzywnę lepiej od razu zapłacić

W Polsce działają cztery biura informacji gospodarczej tzw. BIG. W nich właśnie będą umieszczane dane o osobie, która nie zapłaciła w ciągu 30 dni – jak wymaga tego kodeks karny wykonawczy – orzeczonych przez sąd grzywien, nawiązki czy też kosztów sądowych. Nowe prawo obowiązuje od 1 lipca br. również dla wyroków wydanych przed tym dniem. Znaczenie ma data wysłania wezwania do zapłaty. Jeśli wezwanie, które wyszło z sądu po 30 czerwca, zawiera ostrzeżenie, że „sąd przekaże do biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu zaległości” – skazany może być pewien, że trafi do rejestrów dłużników. – Z uwagi na skuteczność biur informacji gospodarczej z pewnością zwiększy to ściągalność grzywien. Nie da się ukryć, że potencjalny klient, który znajduje się na liście dłużników z długami wobec wymiaru sprawiedliwości, traci na wiarygodności – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Kontrahenci sprawdzają rejestry

Rak polskiego biznesu

30 Wrzesień 2015 - 08:50
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Rak polskiego biznesu
  • Panie Prezydencie, Pracodawcy RP są najstarszą i największą polską organizacją pracodawców – skupiają ponad 10 tys. firm zatrudniających prawie 5 mln osób. Można powiedzieć, iż Wasi członkowie wytwarzają ogromną część majątku narodowego. Jak oni dają sobie radę?

Strony