Lipiec 2015

Warszawska giełda jeszcze dyszy

31 Lipiec 2015 - 16:34
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Warszawska giełda jeszcze dyszy

O giełdzie warszawskiej mówiono: barometr gospodarki, źródło środków finansowych na inwestycje, zabezpieczenie emerytalne, atrakcyjna formuła aktywnego oszczędzania. Dla wielu był moderatorem ekonomicznym i miarą sukcesu spółek, przejrzystością reguł gry rynkowej oraz mekką drobnych ciułaczy, a nawet centrum finansowym Europy Środkowej i Wschodniej. Dzisiaj fascynatów giełdy jak gdyby ubyło, GPW robi bokami. A miało być tak pięknie… i nawet było. Na początku. Niektórzy uważają, że GPW z czasów prezesa Rozłuckiego i giełda „po nim” to dwa różne światy. Podczas konferencji „WallStreet”, która odbyła się w maju br. w Karpaczu stwierdzono, że od trzech lat warszawski parkiet stoi w miejscu. Wskazywano, iż „udział drobnych inwestorów w obrotach spadł do najniższego poziomu w historii - 13 proc.”. Jednocześnie pulę polskich oszczędności szacuje się na blisko 600 mld złotych, z którymi nie wiadomo, co sensownego robić. - Gdyby nie podatek Belki… – wzdychają kandydaci na inwestorów indywidualnych, mając na myśli 19-procentowe opodatkowanie zysków giełdowych wprowadzone w 2002 r.

Niższe stopy to niższe raty?

31 Lipiec 2015 - 16:12
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Niższe stopy to niższe raty?

Niskie stopy procentowe nie mają żadnego wpływu na sytuację finansową przeciętnego Kowalskiego, który nie ma kredytu oraz nie zamierza go zaciągać. Nie mają też znaczenia dla osób, które wzięły kredyt ratalny na zakup towarów, gdyż ustalona wcześniej rata nie może ulec zmianie, a również dla tych, którzy trzymają nadwyżki finansowe poza bankami, na przykład w obligacjach korporacyjnych lub dziełach sztuki.
Mają natomiast duży wpływ na sytuację osób, które już mają ulokowane pieniądze na terminowych lokatach bankowych oraz zaciągnięte kredyty: hipoteczne, gotówkowe, samochodowe lub zamierzają w najbliższym czasie zaciągnąć takie zobowiązania. Dotyczy to także zobowiązań zaciąganych na rozwój działalności gospodarczej.

Postawmy na wolność

31 Lipiec 2015 - 16:01
Kategoria:
1 Komentarz
Postawmy na wolność

Polacy wolą mieszkać na swoim. Każdy dąży do kupienia własnego mieszkania, a Pan namawia do dorabiania się na wynajmie.
Jestem właścicielem mieszkania przy Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Spłonął most, tysiące kierowców stoją w korkach, by przejechać na drugą stronę Wisły. Jestem przekonany, że gdybyśmy mieli większy odsetek ludzi wynajmujących mieszkania, to wiele osób przeniosłoby się z Pragi-Południe i wróciło po remoncie. Inwestując w mieszkania, trzeba brać pod uwagę funkcjonujący stereotyp. W Polsce posiadanie własnego mieszkania jest postrzegane jako synonim sukcesu życiowego, a wynajmowanie w kontraście jako synonim nieudacznictwa. Ja sam niedawno mieszkałem w cudzym mieszkaniu, chociaż sam posiadam ich wiele na wynajem. Co więcej, moim docelowym planem jest wynajmowanie mieszkania, bo to daje większą wolność. Mogę mieszkać pół roku na Mokotowie, potem na Żoliborzu, Saskiej Kępie, następnie we Wrocławiu, Tarnowie, Lidzbarku Warmińskim lub przenieść się do Drezna czy Montrealu.

Sprawdź swoje biuro podróży!

31 Lipiec 2015 - 15:22
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Sprawdź swoje biuro podróży!

Trzy lata temu wielu Polaków albo nie wyjechało na wakacje. Wyjeżdżający zaś często zgłaszali kłopoty z zakwaterowaniem, będąc już na miejscu, lub z powrotem do kraju. W 2012 roku upadło aż 15 dużych biur podróży. Lata 2013 i 2014 okazały się dla branży turystycznej i dla turystów dużo lepsze. Warto jednak być czujnym i sprawdzić biuro przed wyjazdem. – W tegorocznej, wiosennej edycji raportu analizującego problem zatorów płatniczych indeks BIG dla turystyki wypadł najkorzystniej wśród ośmiu badanych branż. Mimo prezentowanego optymizmu firm turystycznych, stosunkowo niewielkich problemów z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów, to jednak wciąż biura podróży mają spore trudności z trwałym utrzymaniem płynności finansowej przez cały rok. W grupie firm turystycznych, które mają kłopot z odzyskiwaniem w terminie płatności za swoje towary i usługi, aż  71 proc. stwierdziło, że ma problem z utrzymaniem płynności finansowej przez cały rok – mówi Mariusz Hildebrand, wiceprezes zarządu BIG InfoMonitor. To z pewnością winno być sygnałem ostrzegawczym dla urlopowiczów wybierających biuro podróży.
 
Przeczytaj raport o przedsiębiorcy

Europejski Tytuł Egzekucyjny

31 Lipiec 2015 - 15:03
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Europejski Tytuł Egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny stanowi swoisty „europejski paszport sądowy” dla orzeczeń, ugód i dokumentów urzędowych. Został powołany do życia rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 21 kwietnia 2004 r. Ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii.
Europejski tytuł egzekucyjny potrzebny jest do wykonania w danym państwie członkowskim orzeczenia wydanego, ugody sądowej zatwierdzonej przez sąd - lub zawartej przed sądem - bądź dokumentu urzędowego sporządzonego w innym państwie członkowskim w odniesieniu do roszczenia bezspornego (w którym dłużnik wyraźnie zgodził się co do roszczenia). Nastąpiło to poprzez uznanie lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd lub też dłużnik nie wniósł sprzeciwu przeciwko temu roszczeniu w toku postępowania.

Czy można wyczyścić BIK?

31 Lipiec 2015 - 14:35
Kategoria:
1 Komentarz
BIK

Czy możemy usunąć jakieś dane z BIK?
Możliwość usunięcia z BIK danych „na żądanie” dotyczy tylko takich przypadków, kiedy jedyną podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda klienta. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku przetwarzania w BIK danych po wygaśnięciu zobowiązania i dotyczy klientów, którzy spłacali w terminie swoje zobowiązania. Nie zachęcałabym jednak do korzystania z tej możliwości, gdyż oznacza to de facto usunięcie z BIK danych pozytywnych.

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej

31 Lipiec 2015 - 14:22
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Kiedy mówimy o BIK, od razu kojarzymy go z historią kredytową. BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej od 2001 roku udostępniło instytucjom z sektora bankowego ponad 318 milionów raportów z historią kredytową klientów. Aż 90 proc. z 23 mln zgromadzonych w tym rejestrze historii kredytowych jest pozytywnych. BIK jako jedyny rejestr kredytowy w Polsce gromadzi dane z tak wielu źródeł. Integruje informacje o zobowiązaniach kredytowych we wszystkich bankach komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, SKOK-ach i wielu firmach pozabankowych. Obecnie są to: 43 banki komercyjne, 567 banków spółdzielczych, 55 SKOK-ów (łącznie z KSKOK). Co miesiąc te podmioty przesyłają do BIK informacje o tym, jak spłacamy nasze zobowiązania. W raporcie „Doing Business 2014”, opublikowanym przez Bank Światowy, polski system wymiany informacji kredytowej, otrzymał maksymalną liczbę punktów. Za to, że zmniejsza ryzyko bankowe, a równocześnie daje klientom banków szeroki dostęp do danych na swój temat oraz do własnej historii kredytowej.
BIK jest po to, by konsumenci mogli pokazać, że są godni zaufania, a banki i podmioty udzielające kredytów mogły sprawdzić, komu mogą zaufać.

Wędzidła i paragrafy

31 Lipiec 2015 - 13:03
2 Komentarze/y)

Niby gospodarka  rośnie, a w kraju coraz mniej zadowolonych obywateli, w tym także – ze stanu prawa

Gospodarka nie jest bytem wyizolowanym, to raczej system naczyń połączonych. Jeżeli zatem gdzieś stanie się coś złego, to odczuwane jest to wszędzie. Jeżeli prawo jest wykorzystywane na użytek tych, którzy tylko szukają własnych korzyści – a tak bywa  – to wywołuje to ogólne niezadowolenie. Gospodarka rynkowa stwarza wiele takich możliwości. Jest rzeczą fatalną, gdy prokuratorzy i sędziowie nie zawsze właściwie przygotowani do reagowania na sytuacje typu: „dziury nie zrobił, krew wypił”, czyli wykorzystywania prawa niby zgodnie z literą, ale do celu opacznego, nie potrafią się zastanowić, czy czysto językowa interpretacja prawa nie prowadzi na manowce. Trzeba umieć wychwycić wulgaryzacje, wypaczenia.
Zaraz pan powie, że tak dzieje się wszędzie. Tak, to prawda, tylko że u nas z racji niedoświadczenia prawników taki rozziew między intencją a realizacją staje się szczególnie dotkliwy. Rynek ujawnia luki i daje to możliwość ich wykorzystania tym, którzy chcą prawa nadużyć. Staje się wówczas kwestią kapitalną, jak na to reagują stróże prawa.

Konsumenckie mity

30 Lipiec 2015 - 22:15
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Konsumenckie mity

Klient w pułapce Dialog konsumenta i sprzedawcy zwykle przybiega w takim oto duchu: Konsument (K): - Dzień dobry, chciałbym reklamować torbę. Sprzedawca (S): - A co się dzieje z towarem? K: - Po dwóch dniach użytkowania zepsuł się zamek. S: - Poproszę paragon. K.: - Niestety, nie mam. S: - To nie będzie możliwe przyjęcie towaru do reklamacji.


Oszustwo czy zysk?

30 Lipiec 2015 - 22:03
Kategoria:
11 Komentarze/y)
Oszustwo czy zysk?

Nowy system określania wypłacalności
Według projektu Ministerstwa Finansów zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracji będą musiały w swoich działaniach biznesowych kierować się zasadą łączenia wymogów kapitałowych z realnym ryzykiem. Opierając się nich winny tworzyć swoje produkty tak, by nie zrzucać tego ryzyka na barki swoich klientów. Zostaną także ustalone takie zasady tworzenia rezerw finansowych niezbędnych do wypłacania klientom pieniędzy, by nie istniało ryzyko, iż w wyniku zerwania umowy lub jej rozwiązania, poniosą oni jakąś dużą finansową stratę.

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce – spojrzenie od strony fiskusa

30 Lipiec 2015 - 21:47
Kategoria:
4 Komentarze/y)
Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce – spojrzenie od strony fiskusa

Warunki niezbędne do przeprowadzenia umorzenia
Aby umorzenie w ogóle  mogło dojść do skutku, należy najpierw zadbać o: 1) zapis w umowie spółki o możliwości dokonywania umorzenia udziałów, 2) uchwałę walnego zgromadzenia wspólników o umorzeniu udziałów oraz 3) zgodę wspólnika na umorzenie i nabycie udziałów przez spółkę.

Windykator nie ma prawa nas straszyć

30 Lipiec 2015 - 21:25
Kategoria:
18 Komentarze/y)
Windykator nie ma prawa nas straszyć

Windykator - negocjator
Windykator to – zdaniem firm windykacyjnych – negocjator, którego celem jest uświadomienie dłużnikowi, że w jego interesie leży spłacenie długu. Dobry windykator to niewątpliwie osoba, która potrafi słuchać, ale i efektywnie przekonywać do swojego zdania. Potrafi kontrolować emocje i jednocześnie zachować pozytywne relacje ze swoim rozmówcą. Pomaga tutaj wiedza z zakresu prawa i finansów, ale równie istotna, o ile nie najważniejsza, jest odpowiednia osobowość oraz indywidualne predyspozycje. Z inicjatywy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz największych firm windykacyjnych w Polsce powstał kodeks zasad dobrych praktyk windykacyjnych. Zgodnie z jego wskazówkami „firma windykacyjna jest zobowiązana prowadzić wszelkie działania zmierzające do odzyskania długu, przestrzegając litery prawa”. Poszanowanie to wiąże się z dbałością o interes wierzyciela, ale i praw dłużnika.

Strony