Marzec 2015

Poradnik dla osób naliczających wynagrodzenia

31 Marzec 2015 - 23:59
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań daje drugie, zaktualizowane wydanie praktycznego poradnika dla osób naliczających wynagrodzenia. Dzięki książce, która przedstawia stan prawny na marzec 2015 r., można zgodnie z prawem dokonać potrąceń komorniczych lub administracyjnych z pensji pracownika. Autorka, prawniczka od lat pisząca porady z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zasiłków, krok po kroku radzi, jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia. Opisuje zasady postępowania na przykładzie konkretnych przypadków, np. potrąceń z pensji menedżerów, wykonawców umów o dzieło i zleceniobiorców oraz z zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Poradnik podaje też zasady postępowania, np. w sytuacji gdy następuje zbieg kilku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, oraz wzory druków, które w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wysłać do organów egzekucyjnych.

„Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków. Egzekucja i potrącenia dobrowolne” Renata Majewska, Seria „Kadry, płace i BHP”
C.H. Beck, 2015
Stron: 212

 

 

Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny

31 Marzec 2015 - 23:59
Kategoria:
1 Komentarz

Bankowy tytuł egzekucyjny może stać się podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej pod warunkiem, że sąd nada mu klauzulę wykonalności, czyli stwierdzi, że tytuł egzekucyjny może być wykonany przez komornika w drodze przymusowej egzekucji. Bank w tej sytuacji jest uprzywilejowany. Nie musi dochodzić roszczeń w normalnym trybie sądowym.
Dłużnikiem określonym w bankowym tytule egzekucyjnym może być osoba, która bezpośrednio z bankiem zawarła na przykład umowę kredytu lub dokonała jakiejś innej czynności bankowej. Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny przeciwko więcej niż jednemu dłużnikowi. Tak na przykład dzieje się, gdy kredyt został zaciągnięty przez kilku współkredytobiorców.
Bez oświadczenia o poddaniu się egzekucji bank nie uzyska klauzuli wykonalności w sądzie i tym samym nie będzie mógł wszcząć egzekucji przeciwko swojemu dłużnikowi.

Dobre obyczaje nakładają na banki pewne normy
 Na przykład takie, że:

O rozliczeniach przeterminowanych zobowiązań

31 Marzec 2015 - 23:59
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W pierwszej części książki przedstawiono różne formy realizowania zobowiązań w obrocie gospodarczym. W dwóch kolejnych znajdują się natomiast szczegółowe omówienia prawa dotyczącego niezapłaconych zobowiązań cywilnoprawnych w podatkach dochodowych oraz podatku od towarów i usług. W opracowaniu opisano teoretyczne i praktyczne aspekty obowiązujących regulacji oraz wpływ przepisów na prowadzenie ksiąg rachunkowych. Każdą z poruszanych kwestii zilustrowano przykładami konkretnych przypadków, w tym najnowszymi wyrokami sądów administracyjnych. Tym sposobem czytelnikom łatwiej jest się zorientować w praktycznych konsekwencjach obowiązujących przepisów.

„Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej”
Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski, Mariusz Raszczyk
DIFIN, 2014
Stron: 182

 

Elektroniczny kalkulator do obliczania kosztów odzyskania długu

31 Marzec 2015 - 23:59
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W momencie powstania zatorów przedsiębiorcy podejmują działania, aby odzyskać swoje pieniądze. Większość rozpoczyna od telefonów z monitem, czasem wizyt u dłużnika. Wszyscy wysyłają wezwania do zapłaty. Ostatecznie gros spraw kończy się wniesieniem pozwu do sądu. Każda z tych czynności, nawet wykonywana dorywczo, wiąże się z kosztami. Przedsiębiorcy wychodzą jednak z założenia, że nawet jeżeli nie odniosą sukcesu w samodzielnej windykacji, to przynajmniej nic ich to nie kosztuje. – Chcieliśmy pokazać, że to nieprawda. Większość firm zlecających windykację wcześniej przez wiele tygodni, nawet miesięcy bez skutku próbowała własnymi siłami odzyskać należność i poniosła związane z tym koszty – mówi Danuta Czapeczko, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Pragma Inkaso SA. Kalkulator pozwala oszacować podstawowe koszty administracyjne, pracownicze i techniczne obsługi długu. Zgodnie z różnymi szacunkami ekspertów straty wynikające z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów stanowią blisko 8 proc. wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się zlecić windykację profesjonalnej firmie będzie mógł jej kosztami obciążyć dłużnika.

„Windykacja polubowna i przymusowa” Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol

31 Marzec 2015 - 23:59
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Opracowanie, w którym główny nacisk położono na finansowe aspekty windykacji, to także szczegółowa charakterystyka całego procesu z jego podziałem na poszczególne etapy oraz opis konkretnych działań i podstawowych modeli windykacji.
Autorka przedstawia również perspektywy rozwoju polskiego rynku w tej dziedzinie i czynniki, które mają nań wpływ, oraz m.in. model wyceny przeterminowanych należności.
Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wieloletni pracownik sektora bankowego, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej i kierowniczka studiów podyplomowych Windykacja Należności, jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny finansów. Specjalizuje się m.in. w płynności finansowej przedsiębiorstw i zarządzaniu należnościami, jest ekspertem w dziedzinie faktoringu.

„Windykacja polubowna i przymusowa” Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol
DIFIN, 2015
Stron: 575

 

Bankowy tytuł egzekucyjny, to zmora polskich przedsiębiorców

31 Marzec 2015 - 23:58
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Banki wydają się bronić bankowego tytułu egzekucyjnego jak niepodległości. To przepis zabezpieczający interesy uczciwych klientów. Bać się go powinni jedynie oszuści – twierdzą przedstawiciele banków. Dorzucają do tego fakt, że w istocie dzisiejszy bankowy tytuł egzekucyjny to i tak już złagodzona w 1998 roku forma bankowego tytułu wykonawczego. Przypominają, że przed tą nowelizacją przepis pozwalał im egzekwować długi nawet bez pytania o zgodę sądów. Przedstawiciele banków nie mówią niczego natomiast o źródle kontrowersyjnego przepisu. A było ono konkretne i od początku ustanowione jako czasowe wyjście z nienormalnej sytuacji gospodarczej. W roku 1998 ówczesny prezes NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz nieodzowność wprowadzenia przepisu o bankowym tytule egzekucyjnym tłumaczyła koniecznością „zapewnienia bezpieczeństwa obrotowi gospodarczemu w okresie przejściowym”. Dzisiaj mamy rok 2015. Szybko liczymy i uzyskujemy zastanawiający wynik. Okres przejściowy w polskiej gospodarce trwa już 17 lat. W przyszłym roku osiągnie wiek dojrzały i uzyska prawo głosu. Ale nie do śmiechu tym, którzy mieli okazję tego nieszczęścia posmakować.

Jak ten proceder się odbywa?

Koło ratunkowe dla zadłużonych?

31 Marzec 2015 - 23:58
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Decyzja Narodowego Banku Szwajcarii o zaniechaniu działań stabilizujących  narodową walutę wstrząsnęła rynkami finansowymi i przeraziła kilkaset tysięcy polskich kredytobiorców, którzy wcześniej wzięli kredyt we frankach. O dotychczasowy względny spokój zadłużonych dbał wspomniany wyżej bank, który pilnował siły franka względem euro, utrzymując tę relację na poziomie co najmniej 1,20, jednakże uwolniono tę relację. W konsekwencji kurs franka w przeliczeniu na złotówki przekroczył aż 5 złotych (utrzymuje się na wysokim poziomie), a około pół miliona polskich kredytobiorców z mniejszymi lub większymi obawami kalkuluje możliwości spłaty zaciągniętych kredytów. Problem jest poważny i nie chodzi tu o skalę zjawiska. Nawet z pobieżnych analiz wynika, że kredyty w szwajcarskiej walucie były tańsze, a różnice w miesięcznych ratach nierzadko wynosiły kilkaset złotych, w porównaniu z równoważnym zadłużeniem w złotych. Nie miejmy zatem wątpliwości – ci, którzy decydowali się na kredyty we frankach, podejmowali takie decyzje z myślą o znaczących korzyściach, jakie z tego tytułu uzyskają.  

Jak dochodzić swoich należności poza granicami Polski?

31 Marzec 2015 - 23:58
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na:
– obowiązujące w danym państwie etapy procesu ściągania długów;
– środki, jakie można w tym procesie stosować;
– regulacje prawne dotyczące czasu trwania ewentualnego procesu sądowego;
– koszty procesu sądowego.
Warto również wziąć pod uwagę skłonność obywateli danego państwa do terminowego opłacania rachunków oraz średni czas, w jakim to robią. Według badania „Europejski indeks płatniczy 2014” przeprowadzonego przez Intrum Justitia, egzekwowanie zaległych świadczeń powinno najłatwiej przebiegać w Finlandii, która została określona jako kraj z najniższym wskaźnikiem ryzyka płatności w Europie.
Poznajmy w ekspresowym tempie realia windykacyjne w kilku wybranych państwach Unii Europejskiej.

Długi ciągną się dłużej niż studia

31 Marzec 2015 - 23:56
Kategoria:
5 Komentarze/y)

Jak się okazuje, problemy biorą się z niedoprowadzenia do końca kwestii formalnych. Żeby nie popaść w spiralę długu za naukę, nie wystarczy przestać chodzić na zajęcia i powiedzieć sobie: rzucam studia.

Ścigani za czesne

Agnieszka napisała:

Zapisałam się na studia wieczorowe, ale tylko w czasie pierwszego semestru zajęcia zaczynały się po godzinie 17, w kolejnym były już od 15. Byłam zmuszona podjąć decyzję o rezygnacji ze względu na pracę, tym bardziej, że zapisałam się na studia wieczorowe po to, aby móc pracować. Dostałam potwierdzenie, że nie ma mnie na liście studentów. Kiedy jakiś czas temu odwiedziłam mój dziekanat, bo chciałam wrócić na uczelnię, na studia zaoczne, okazało się, że trafiłam do Krajowego Rejestru Długów. Pomimo tego, że nie dostałam żadnego wezwania do zapłaty, ani żadnego listu. Dlaczego?

Majątek i długi w postaci ojcowizny

31 Marzec 2015 - 23:50
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jeśli zapytać rolników, gdzie udaliby się po kredyt, zdecydowana większość indagowanych osób wskazałaby lokalny bank spółdzielczy. To fenomen polskiego rynku bankowego, konsekwencja silnych monopolistycznych struktur i regulacji, jakie obowiązywały w gospodarce socjalistycznej, a szczególnie w bankowości. To także efekt opóźnień w rozwoju bankowości detalicznej już w nowych czasach, kiedy instytucje finansowe kierowały oferty swoich usług do klientów, których dochody charakteryzowały się większą stabilnością i tym samym większą przewidywalnością.

Przyszłość papierów dłużnych

31 Marzec 2015 - 23:48
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Marazm to najłagodniejsze określenie tego, co dzieje się ostatnio na warszawskim rynku akcji. Na koniec zeszłego roku na obu parkietach GPW -– głównym i alternatywnym NewConnect – notowane były łącznie akcje 902 spółek. To zaledwie o siedem więcej niż na koniec 2013 r. Debiutów ubyło, przybyło za to wycofań z obrotu. Szczególnie trudny okres wydaje się przeżywać NewConnect. Na tym tle Catalyst – funkcjonujący od sześciu lat rynek obligacji GPW – wydaje się wyjątkowo mocny. Na koniec roku notowano na nim papiery dłużne 526 serii, czyli o prawie 60 więcej niż rok wcześniej. Liczba debiutów była tylko nieznacznie mniejsza od rekordu z 2013 r. – 191 wobec 196.

Prognoza

Warszawska giełda robi bokami?

31 Marzec 2015 - 18:15
Kategoria:
4 Komentarze/y)

Warszawska giełda bez wątpienia przeżywa w 2014 i 2015 roku trudne chwile, które dotyczą głównie rynku akcji. Nie ma na nim w ostatnich miesiącach atrakcyjnych dla inwestorów ofert. W spotkaniu „Nowe spojrzenie na strategie dla rynku kapitałowego” wziął udział prezes GPW Paweł Tamborski. W debacie  uczestniczyli także:  dr Mirosław Kachniewski – prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Marcin Petrykowski – dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Standard & Poor`s – oraz młodzi ludzie – alumni projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, realizowanego przez fundację już od dziewięciu lat.

Martwy rynek akcji

Strony