Styczeń 2015

Internet aż furczy – bank okradł klienta

3 Styczeń 2015 - 11:08
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Internet aż furczy – bank okradł klienta.

Internet
Ta sprawa już od wielu miesięcy rozgrzewa internautów. Typowa walka mrówki ze słoniem. Wydawałoby się, że mrówka z góry stoi na straconej pozycji.
Jestem pokrzywdzony, jak wiele innych osób w wyniku afery finansowej Getin Banku SA, w której właściciel tego banku Leszek Czarnecki bezprawnie przejął środki pieniężne swoich klientów w kwocie 689 mln zł, w tym kwotę ponad 326 tys. zł oszczędności mojej matki Michaliny Jączek... Mechanizm oszustwa finansowego i oszustwa procesowego – błędnego stosowania prawa – opisany jest na portalu internetowym Aferyprawa.eu, wPolityce.pl i innych.       

Jak cuchnący mięśniak przeistoczył się w pachnącego garniturowca.

3 Styczeń 2015 - 10:48
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Jak cuchnący mięśniak przeistoczył się w pachnącego garniturowca.

Kiedy w latach 90. pojawiał się pan w skórze po odbiór długów, drżała cała okolica. Windykacja wówczas nie należała do szanowanych i lubianych zajęć. Nie była seksi. Nikt wtedy nie myślał, że na tej pracy można zarobić, działając w sposób etyczny, więc ktoś o łagodnym usposobieniu nie parał się tą profesją. Ściąganie długów, czy raczej próba ich egzekwowania, przez osoby inne niż komornik lub pracownik banku, kojarzyła się raczej z filmowym Ojcem chrzestnym niż z normalną działalnością gospodarczą.

Za NASZE pieniądze!

3 Styczeń 2015 - 10:14
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Sejm RP

Rekordzistą okazała się Kancelaria Sejmu, która w porównaniu z bieżącym rokiem zwiększy wydatki o 51 mln zł. Wzrost będzie związany z zakończeniem kadencji parlamentu. Planowane wydatki na ten cel to 32,2 mln zł. Największą część tej kwoty będą stanowiły odprawy posłów – 9,5 mln zł. „Odchodne” dostaną również ich pracownicy – 1,9 mln zł, doradcy marszałka Sejmu – 2,5 mln zł oraz zatrudnieni w biurach kół poselskich – 589 tys. zł.

Jeśli w jesiennych wyborach wybierzemy 300 nowych przedstawicieli – a takie są założenia Kancelarii Sejmu – październikowe wypłaty otrzyma 600 osób. Pochłonie to 3,3 mln zł, ale na tym nie koniec. Nowo wybrani mogą liczyć na pieniądze na wynajem i wyposażenie gabinetu, natomiast odchodzący parlamentarzyści dostaną zwrot opłat związanych z wypowiedzeniem umów najmu.

Koszty związane ze zmianą kadencji zostaną pokryte z puli na wydatki bieżące, która obejmie 326,5 mln zł. Na pozostałe 294 mln zł złożą się zadania związane z działalnością izby niższej i jej organów, obsługa i dokumentowanie posiedzeń Sejmu i prac komisji, współpraca międzynarodowa, popularyzacja wiedzy o parlamencie czy też wsparcie merytoryczne posłów.

Windykatorzy na cenzurowanym

2 Styczeń 2015 - 17:15
Kategoria:
1 Komentarz
Windykatorzy na cenzurowanym.

Spółka została założona w Szwecji w 1923 r., obecnie posiada biura w 20 krajach Europy oraz 140 przedstawicielstw i agencji na całym świecie.

Firma istnieje w Polsce od 1998 r. Głównym celem Intrum Justitia jest poprawa płynności finansowej klientów. W Polsce współpracują z nami firmy z różnych branż, są to: operatorzy telefonii stacjonarnej i mobilnej, banki, pośrednicy kredytowi i instytucje finansowe, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i leasingowe, dystrybutorzy wody i firmy gospodarujące odpadami. Korzystają z naszych usług wielkie korporacje ponadnarodowe, eksporterzy i importerzy, firmy transportowe, reprezentanci sektora publicznego, właściciele nieruchomości komunalnych oraz wynajmujący powierzchnie handlowe i biurowe. Wśród naszych odbiorców są telewizje kablowe, operatorzy Internetu, agencje reklamowe, wydawnictwa, portale internetowe i firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową.

Tam czuć zapach pieniędzy

2 Styczeń 2015 - 16:27
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Tam czuć zapach pieniędzy.

Zacznijmy od definicji:
Giełda to instytucja organizująca obrót instrumentami finansowymi. Dzięki niej w jednym miejscu i czasie możliwa jest koncentracja wielu ofert kupujących i sprzedających. W wyniku takiego spotkania  staje się możliwe wyznaczenie kursu papieru wartościowego oraz realizacja transakcji. Giełda może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną.

Szybka historia:
Gdy 16 kwietnia 1991 r. odbyły się pierwsze po drugiej wojnie światowej notowania warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), uznano to za ogromny sukces odradzającej się polskiej wolnej gospodarki i jej sektora finansowego. Na „parkiecie” przy Nowym Świecie zadebiutowało pięć spółek, a obroty ze zleceń kupna-sprzedaży wyniosły ok. 2 tys. dolarów. Dzisiaj dziennie średnio oscylują one w granicach 720-800 mln zł. A na warszawskim parkiecie notowanych jest 470 spółek polskich i zagranicznych. Warszawski parkiet jest uważany za największy i za najpoważniejszy w naszym rejonie Europy.

Fundusze inwestycyjne – instrukcja obsługi

2 Styczeń 2015 - 16:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Fundusze inwestycyjne – instrukcja obsługi

Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W za-leżności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne, czyli np. obligacje i bony skarbowe. W Polsce jedynymi podmiotami uprawnionymi do zarządzania funduszami (czyli inwestowania powierzonych przez nas środków) są wyłącznie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to spółki akcyjne, a ich właścicielami są z reguły duże, renomowane instytucje finansowe, jak banki, firmy ubezpieczeniowe czy zagraniczne podmioty specjalizujące się w zarządzaniu inwestycjami. Pieniądze wpłacane przez nas do funduszu przeliczane są na tzw. jednostki uczestnictwa.

Na zyski z lokat nie ma co liczyć

2 Styczeń 2015 - 15:43
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Na zyski z lokat nie ma co liczyć.

Na zyski z lokat nie ma co liczyć!

Najczęściej inwestujemy w akcje, obligacje i złoto

Według ostatniego raportu NBP gospodarstwa domowe miały 14,9 mld zł w formie depozytów z 38,3 mld zł przeznaczonych ogółem na inwestycje. Jednak spada zainteresowanie tą formą oszczędzania. W pierwszym kwartale ub.r. w bankach było zdeponowanych o blisko 15% mniej pieniędzy niż w analogicznym okresie 2013 r. Powodem jest przede wszystkim ich niskie oprocentowanie. Obniżki stóp procentowych przez RPP do rekordowych poziomów (w przypadku stopy referencyjnej jest to 2%, a dla depozytowej 1%) sprawiły, że średnie zyski z lokat krótkoterminowych spadły poniżej 2% brutto rocznie. A to nie koniec tego niekorzystnego trendu.

Jeżeli liczba samobójstw rośnie, ze społeczeństwem dzieje się coś niedobrego

2 Styczeń 2015 - 15:32
4 Komentarze/y)
Jeżeli liczba samobójstw rośnie, ze społeczeństwem dzieje się coś niedobrego.

Według statystyk Komendy Głównej Policji dotyczących samobójstw w 2013 r. w Polsce padł tragiczny rekord – liczba samobójstw wzrosła o blisko połowę – do 6,1 tys. osób. To tak, jakby w ciągu roku wyludniło się małe miasteczko. Tylu samobójstw nie było nigdy w ciągu ostatniego ćwierć wieku (wg „Rzeczpospolitej”).

Nie ma jeszcze dokładnych danych za rok 2013. Dane, którymi posługuje się Internet i inne media, to dane policyjne. Nie są one do końca wiarygodne. Ja w badaniach wykorzystuję statystykę zgonów opracowywaną przez Główny Urząd Statystyczny. Analiza, którą przedstawiłam w książce „Samobójstwa. Dlaczego teraz?” dotyczy danych publikowanych przez ostatnie 60 lat, od roku 1951. Od tego właśnie roku mamy rzetelne dane porównywalne z międzynarodowymi, sporządzanymi według tych samych reguł. To, że bardzo wzrosła liczba samobójstw, to jest pewnik.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że czym innym jest próba samobójcza, a czym innym śmierć samobójcza

Każdy ciągnie w swoją stronę, a węgiel leży na hałdach

2 Styczeń 2015 - 15:15
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Każdy ciągnie w swoją stronę, a węgiel leży na hałdach.

Trzeci deputat
– Średnio do każdej tony węgla kamiennego wydobywanego w Polsce dopłaca się 32 zł – wyjawił Wojciech Kowalczyk, wiceminister Skarbu Państwa oddelegowany przez premier Ewę Kopacz do branży w roli pełnomo-cnika rządu. Dodajmy, że chodzi o kopalnie z Górne-go Śląska, bo Lubelski Węgiel „Bogdanka” w 2013 r. zarobił netto 330 mln zł. W tym też jest na plusie.

Zasady fizyki i finansów w tej kwestii pozostają zbieżne: jeśli bierzesz, to tyle samo musi stamtąd ubyć. Zatem skąd biorą górnośląskie kopalnie? Od wszystkich, może z wyjąt-kiem działaczy związkowych (jeden z nich pochwalił się, że na swoim stanowisku przeżył już kilkunastu prezesów, dyrektorów kopalń i jeszcze nie zamierza rezygnować z… „działania na rzecz załogi”).

Emeryci do wiatru
Jednym ze związkowych „osiągnięć” jest, a raczej (od 1 stycznia przestanie istnieć) był tzw. deputat węglowy dla górniczych emerytów i rencistów w wysokości 2-3 t węgla rocznie. Oczywiście nikt ani „orzecha” ani „miału” nie otrzymywał, tylko złotówki: 1200-1800 zł na rok. Ktoś powie: niewiele.

Zalecana jest ostrożność. Świat nadal cierpi

2 Styczeń 2015 - 14:52
Kategoria:
1 Komentarz
Zalecana jest ostrożność. Świat nadal cierpi.

Z analizy Euler Hermes wynika, że 2014 był rokiem rozczarowań, zakłóceń i rozbieżności, a rok 2015 będzie zdeterminowany płynnością, popytem i polityką…

  • Jacy konsumenci uratują świat?
  • Czy opinia o finansowaniu handlu będzie dalej optymistyczna przy drożejącym (zyskującym na wartości) dolarze?
  • I w jaki sposób ryzyko polityczne wpłynie na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw?

Te trzy tematy stoją u podstawy starej maksymy „oczekuj najlepszego, ale szykuj się na najgorsze”, która jest bardziej stosowna teraz niż kiedykolwiek. Chociaż widzieliśmy w 2014 r. spadek globalnego poziomu niewypłacalności o 12% i oczekujemy dalszego spadku o 3% w 2015 r., ciągle istnieje istotne ryzyko w zakresie wymiany handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami – twierdzi Ludovic Subran, główny ekonomista grupy w Euler Hermes.

Wszyscy zadłużeni z komornikiem na karku! Do nas!

2 Styczeń 2015 - 14:34
Kategoria:
2 Komentarze/y)
Wszyscy zadłużeni z komornikiem na karku

Nazwą tą określane są instytucje finansowe, które prowadzą działalność podobną do tej, jaką oferują banki, jednak bez odpowiedniej licencji oraz w obszarze nieobjętym nadzorem finansowym.

Do parabanków zaliczyć możemy m.in.: pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, instytucje pośrednictwa kredytowego, a nawet kantory wymiany walut. Parabankami nazywane są również firmy pożyczkowe pożyczające pieniądze na procent, który zwykle jest dość wysoki. Na koszt oferty pożyczkowej składa się oprocentowanie, odsetki oraz prowizja, na przykład za obsługę klienta. Te pozabankowe instytucje udzielają pożyczek w oparciu o własne środki finansowe. Jest to przeciwieństwo banków, które oferują kredyty za środki depozytowe pochodzące od klientów.

Strony