Grudzień 2014

Osaczona. Kupiła na kredyt laptopa i straciła spokój

30 Grudzień 2014 - 11:13
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Osaczona

Zaczęło się bardzo niewinnie – po prostu zepsuł się laptop. Okazało się, że m.in. padła matryca. Oddałam komputer w ręce fachowca, który naprawiał go prawie miesiąc, gdyż miał trudności z dobraniem tej nieszczęsnej części. Szczęśliwa odebrałam naprawiony sprzęt i zapłaciłam 500 zł. Po dwóch tygodniach komputer znowu się zepsuł. I tym razem naprawa kosztował ok. 500 zł. Po miesiącu ponownie sprzęt padł. Wtedy powiedziałam: dość! Ile pieniędzy można ładować w naprawę staroci? I tak portfel był uboższy o tysiąc złotych! Postanowiłam kupić nowy komputer. Miałam odłożonego „tysiaka” na czarną godzinę.

40% Polaków uważa, że ma za mało pieniędzy?

30 Grudzień 2014 - 11:03
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Jak żyją Polacy?

Firma Intrum Justitia po raz drugi zaprezentowała „Konsumencki raport płatności” *, którego premiera w tym roku przypadła na 17 listopada – czyli tego dnia, w którym obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez Długów. Raport jest kompleksowym europejskim badaniem dotyczącym zwyczajów płatniczych konsumentów. Wynika z niego, że głównymi powodami problemów finansowych Polaków są: utrata zatrudnienia, obniżka wynagrodzeń i ceny paliw.

Osoby zadłużone należy traktować z szacunkiem i zapewnić im pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji
Lars Wollung

Natomiast źródłem oszczędności są rozrywki i zakupy odzieżowe, a czasem także żywność. Polacy najchętniej zaciągają pożyczkę u rodziny, przyjaciół lub we własnym banku, choć prawie połowa ankietowanych osób sądzi, że panuje nad własnymi finansami. Co ważne, już 60% polskich rodziców uczy dzieci, jak radzić sobie w kwestiach finansowych.

Złom jak złoto, tylko rdzewieje

28 Grudzień 2014 - 10:42
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Złom jak złoto, tylko rdzewieje.

Złom metali kolorowych, stali, a także ich stopów od zawsze znajdował się w cieniu produkcji potężnych hut i kopalń rud. Dziś w Unii Europejskiej, w dobie powszechnego recyklingu, gospodarka tym – do niedawna niedocenianym – zasobem z roku na rok odgrywa coraz większą rolę. Również w Polsce obserwujemy znaczące zmiany dotyczące branży złomowej. Jak przekonują eksperci, ta gałąź przemysłu w naszym kraju skrywa olbrzymie i wciąż niewykorzystane możliwości.

Złomy metali są dziś zasobem strategicznym, co wynika z faktu, że odzyskiwanie surowców w procesie recyklingu stanowi jeden z najtańszych i najbardziej skutecznych sposobów na walkę z efektem cieplarnianym. Ilość energii niezbędnej do przetopu tony złomu stalowego z zamiarem wytworzenia czystej stali jest nieporównywalnie mniejsza niż do uzyskania tej samej ilości stali z rudy żelaza. Co więcej, emisja najróżniejszych przemysłowych gazów stanowiących zasadniczy czynnik zanieczyszczenia atmosfery w procesie przetopu złomu jest relatywnie niewielka w zestawieniu z ich emisją podczas przerobu rud. Złom można więc śmiało nazwać surowcem oczyszczającym środowisko i efektywnie zapobiegającym jego dalszej degradacji.

Polskie miliardy nie w smak OFE. Czy uciekną za granicę?

28 Grudzień 2014 - 10:37
Kategoria:
0 Komentarze/y)
OFE uciekną?

Na przełomie sierpnia i września br., kiedy wszystko stało się jasne, na rynku widoczny był oddech ulgi. – Wcześniejsze prognozy zakładały bowiem, że w OFE zostanie ok. 5% uprawnionych, a nie prawie 20% – mówi Łukasz Bugaj, analityk DM BOŚ.

WIG20, reprezentujący największe i najbardziej płynne spółki na polskim rynku, w ciągu trzech miesięcy poszedł w górę o ponad 6%. O jeszcze więcej, bo niemal 9%, grupujący firmy średnie WIG50.

Co ciekawe, giełda w Warszawie wykazywała się dużo większą siłą niż rynki zachodnie. Na przykład niemiecki DAX stracił w tym czasie ok. 1%. Tylko nieco lepiej spisywał się amerykański S&P500, który zyskał 4%. Giełda odrobiła więc część strat, które wywołane zostały przez obawy, że reforma zmusi OFE do wyprzedaży ogromnej liczby akcji notowanych na GPW. Zmiany ostatecznie dotyczyły jednak tylko składki przyszłej, a więc nie miały większego wpływu na aktywa obecnie posiadane przez fundusze.

Rewolucja w rękojmi. Nowe przywileje dla kupujących

28 Grudzień 2014 - 10:07
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Rewolucja w rękojmi. Nowe przywileje dla kupujących

Z dniem 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r.). Zarówno sama ustawa, jak i zmodyfikowane przez nią przepisy Kodeksu cywilnego zastąpią dotychczasowe przepisy regulujące sprzedaż z udziałem konsumentów: Ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

W rezultacie sprzedaż na rzecz konsumentów regulowana będzie dwoma aktami prawnymi: Kodeksem cywilnym (którego przepisy dotyczące rękojmi za wady obecnie w ogóle nie mają zastosowania do sprzedaży w konfiguracji przedsiębiorca-konsument) oraz Ustawą o prawach konsumenta. Zarówno Ustawa o prawach konsumenta, jak i zmienione na mocy tej ustawy przepisy Kodeksu cywilnego warte są szerszego omówienia, jednak skupimy się tylko na jednym elemencie tych zmian, tj. zasadach i terminach dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Likwidować, likwidować i jeszcze raz likwidować. A ogierów żal

28 Grudzień 2014 - 09:55
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Tylko koni żal

Ten sam folder zdobi jednak okładka, na której pierwszoplanową postacią jest pięknie ubrany jeździec na tle jeziora pokonujący przeszkodę. Wizerunek galopującego konia wita też wszystkich gości przekraczających granicę gminy i jest wkomponowany w herb gminy. Jej mieszkańcy martwią się jednak o to, z czego będzie znany Łąck, gdy decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi zniknie z mapy końskich hodowli tutejsze Stado Ogierów. Funkcjonuje ono od 1923 r. i stanowi niewątpliwy symbol miejscowości i nie tylko.
W ostatnim czasie powtarzana jest rzekoma wypowiedź ministra Marka Sawickiego, że stada ogierów (w tym w Łącku) trzeba zlikwidować, a użytkowanymi przez nie gruntami zaspokoić głód ziemi rolników…

Biznes nie lubi ekologów. G.... prawda

28 Grudzień 2014 - 09:42
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Partnerstwo naturowe. Tu biznes spotyka się z ekologią

Aby zwiększyć świadomość lokalnych przedsiębiorców na temat możliwości inwestycyjnych na tych obszarach i wypracować dobre praktyki z tym związane, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zainicjowała projekt „Natura i gospodarka – podstawy dialogu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą bądź zainteresowane są prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo, przede wszystkim na obszarach Natura 2000 albo też w ich bliskim sąsiedztwie. Drugą ważną grupą docelową projektu są instytucje otoczenia biznesu (IOB), pełniące istotną rolę we wspieraniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Odbiorcami projektu są ponadto jednostki samorządu terytorialnego (JST) i instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska.

Ten biznes staje się coraz lepszy, bo długów coraz więcej

27 Grudzień 2014 - 13:23
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Instytucje ściagające długi

Europejski Rejestr Informacji Finansowej podał, że „w czwartym kwartale 2011 r. liczba długów wpisanych do Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Grupa KRUK) przekroczyła milion. Na dzień 1 października 2014 r. znajdowało się już ponad 2 mln spraw o łącznej wartości 11,2 mld zł.

Sztuka bawi, sztuka uczy, sztuka… daje dochód

27 Grudzień 2014 - 13:13
Kategoria:
2 Komentarze/y)
Na sztuce można zarobić.Teatr Kamienica

Sztuka nie musi być wyłącznie dotowana, na niej też można zarobić. Trzeba tylko mieć pomysł i być konsekwentnym w tym, co się robi. Przykładami są chociażby amerykański show-biznes czy przemysł filmowy, gdzie od dziesiątków lat zarabia się pieniądze, a przy tym także tworzy rzeczy na zawodowym poziomie artystycznym. Dziś w tej branży także w Europie osiąga się przyzwoite pieniądze, nie rezygnując przy tym z oferowania ludziom produktu odpowiedniej artystycznie jakości.

Do otwarcia mojego prywatnego teatru przygotowywałem się przez wiele lat, zbierałem fundusze, zadłużyłem się, poszukiwałem wszelkiego rodzaju, nie tylko finansowego, wsparcia.

Samo znalezienie odpowiedniego obiektu „z duszą” w centrum miasta zajęło sporo czasu. Ponad pięć lat trwały remont i budowa całego obiektu. Jak obliczyli eksperci, na każdy metr kwadratowy powierzchni teatru średnio zainwestowałem ok. 5,5 tys. zł.

Trzymamy rękę na pulsie tego, czym żyje Internet

27 Grudzień 2014 - 11:56
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Inspirują nas problemy Internautów

Wspieramy społeczne akcje związane z walką o prawa dłużników
Frankowi kredytobiorcy hipoteczni zwierają szeregi. Do powstałego w Krakowie Stowarzyszenia Obrony Poszkodowanych Hipotekami „Pro Futuris” zapisało się już kilkaset osób, a kolejne kilka tysięcy sympatyzuje i solidaryzuje się ze stowarzyszeniem.
Spotkanie z przedstawicielem hiszpańskiej Platformy Poszkodowanych przez Kredyty Hipoteczne – Plataforma de los Afectados por las Hipotecas PAH, na której się wzorujemy, a która w Hiszpanii zmienia przepisy, broni przed wyrzuceniami na bruk etc.

Kilka użytecznych odpowiedzi prawnika na kilka prostych pytań dotyczących zawieszenia postępowania egzekucyjnego

27 Grudzień 2014 - 11:33
Kategoria:
4 Komentarze/y)
Kilka użytecznych odpowiedzi prawnika

Kto to jest dłużnik?
Dłużnikiem w postępowaniu egzekucyjnym jest osoba, która zgodnie z brzmieniem tytułu wykonawczego zobowiązana jest spełnić na rzecz wierzyciela świadczenie pieniężne lub niepieniężne. Na podstawie wniosku wierzyciela lub polecenia wydanego przeciwko tej osobie przez uprawniony organ zostało wszczęte postępowanie. Dłużnik identyfikowany jest po pierwsze poprzez tytuł egzekucyjny (art. 777 § 1 kpc), a następnie tytuł wykonawczy. Ustawodawca może uznać sam tytuł egzekucyjny za dostateczną podstawę do prowadzenia egzekucji bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności. Dłużnika zidentyfikować można także poprzez sam tytuł wykonawczy, jeśli ustawodawca zezwoli, by w pewnych warunkach w postępowaniu klauzulowym doszło do wydania rozstrzygnięcia przypisującego ten status osobie niewymienionej wcześniej w tytule egzekucyjnym.

Dług Polaków w hodowli. Firmy windykacyjne mają coraz więcej zleceń

17 Grudzień 2014 - 20:12
Kategoria:
0 Komentarze/y)
Hodowcy długów

Jeden z naszych czytelników zapytał, jak się dowiedzieć, ile ma długów? Historia jego zobowiązań sięga lat 90. i sam dokładnie nie pamięta gdzie, u kogo i na jaką kwotę się zadłużał. Po ukończeniu studiów, w pierwszej pracy, jego pensja była zbyt mała, żeby spełniać najpilniejsze potrzeby. Pożyczał drobne kwoty w pozabankowych firmach, kupował artykuły gospodarstwa domowego w systemach ratalnych (pralka, telewizor, meble), korzystał z limitów debetowych na kontach, używał kart kredytowych i czasem nie uiszczał podatku. Dumny jest jedynie z tego, że ZUS płacił zawsze na czas.

Strony