Październik 2014

Spalanie węgla w domowych piecach

13 Październik 2014 - 17:48
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Istnieje wiele dowodów pozwalających połączyć zanieczyszczenia powietrza z występowaniem takich chorób jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność serca czy nowotwory. A w Polsce ponad połowa wszystkich zgonów to te spowodowane chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

W publikacji „Spalanie węgla w domowych piecach – zagrożenia zdrowotne”, opracowanej przy udziale lekarzy specjalistów i objętej patronatem ośmiu szanowanych instytucji medyczno-środowiskowych oraz wyższych uczelni, HEAL prezentuje liczne dane dotyczące krajowych emisji zanieczyszczeń powietrza powstałych w wyniku domowego spalania węgla.

W grupie najwyższego ryzyka konsekwencji zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza znajdują się osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci. Badania dowodzą wyższe prawdopodobieństwo występowania astmy i alergii u dzieci mieszkających w domach, w których węgiel wykorzystywany jest do gotowania i ogrzewania. Zanieczyszczenia wpływają także na występowanie wcześniejszych porodów oraz zmniejszenie masy urodzeniowej dziecka (przy wzroście rocznego stężenia PM10 z 10 do 50 mg/m3 nawet o 140 g).

ECOlogiczne sprzątanie

13 Październik 2014 - 17:29
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W sytuacji, gdy wszystkie odkurzacze będą miały do dyspozycji nie więcej niż 1600 W, moc sprzętu przestanie być dla konsumentów kluczowym czynnikiem zakupu. Wtedy należy zastanowić się, jaki parametr można zamiast niej uznać za najważniejszy dla danego gospodarstwa domowego i jakim wyzwaniom będzie musiał sprostać na co dzień odkurzacz. Czy powinien efektywnie usuwać sierść zwierząt? A może skutecznie rozprawić się z alergenami? Czy wreszcie musi być mały i poręczny, a zarazem skuteczny? Dlatego producenci, spełniając unijne wymogi ekologiczne i odpowiadając potrzebom użytkowników, wprowadzają na rynek produkty dla alergików, do sprzątania sierści zwierząt czy dużych powierzchni. Dodatkowo, każdy nowy odkurzacz wprowadzony do obrotu zaopatrzony będzie w etykietę energetyczną, określającą nie tylko roczne zużycie energii, ale także inne parametry, które zyskają na znaczeniu: skuteczność odkurzania na podłodze twardej i dywanie, klasę reemisji kurzu czy poziom głośności.

Źle na rynku farmaceutycznym

12 Październik 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Dłuższy w stosunku do roku ubiegłego okres spłaty należności przez tradycyjne apteki świadczy o bieżącej kondycji tej grupy. Rynek apteczny jest przesycony, a jednocześnie jasno podzielony. Główny podział ma miejsce ze względu na lokalizację: na apteki oferujące leki refundowane (centra miast i osiedli), jak i te mające większy udział leków nierefundowanych (jak i innych produktów: suplementów, kosmetyków itd.), mające siedzibę m.in. w centrach handlowych.

Wypadek w drodze do/z pracy

10 Październik 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Podstawowym świadczeniem należnym z tytuły niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy jest w pierwszej kolejności wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca przez łączny okres nie dłuższy niż 33 dni (w przypadku pracownika, który ukończył 50. r.ż. – 14 dni). Wynagrodzenie to, w wysokości 100% wynagrodzenia pracownika, przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.

Fenomen banków spółdzielczych

8 Październik 2014 - 12:30
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Banki spółdzielcze doskonale wpisują się w nową, europejską rzeczywistość – promującą regionalną różnorodność i lokalne wartości. Nie ograniczają aktywności do dużych ośrodków miejskich, ale z konsekwencją otwierają oddziały nawet w małych miejscowościach poniżej 10 tys. mieszkańców. W odróżnieniu od globalnych, wielkich graczy na rynku finansowym nie oddzielają się od klientów murem szeregowych pracowników i skostniałych procedur. Wręcz przeciwnie – zdobywają ich zaufanie i lojalność poprzez utrzymywanie bliskich, niemal przyjacielskich, relacji.

Takie podejście sprawia, że zwykli ludzie czują się właściwie obsłużeni i szanowani. Przywiązują się do „swojego” banku i nawet lepsze oprocentowanie konta oszczędnościowego czy bardziej korzystna lokata w innej placówce nie są w stanie nakłonić ich do zmiany.

Pożyczka lichwiarska i jej konsekwencje

8 Październik 2014 - 11:58
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Mowa tu o instytucjach pozabankowych, nazywanych również parabankami, zajmujących się oferowaniem usług podobnych do bankowych. Do tego typu instytucji należą m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut, fundusze inwestycyjne czy kasy pożyczkowe. Te ostatnie cechuje dość wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek.

Jedną z form stosunków kredytowych między wierzycielem a dłużnikiem, polegającą na pobieraniu wygórowanych procentów za pożyczone pieniądze, jest pożyczka lichwiarska.

Radiowozy na złom?

8 Październik 2014 - 11:26
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Wynika z nich, że 1/3 radiowozów to auta tak stare, że nie nadają się do użytku. We wszystkich skontrolowanych jednostkach w kraju aż 7354 pojazdy, czyli 37%, z ponad 20 tys., jakie znajdują się na stanie Policji, już dziś spełnia warunki do wycofania z eksploatacji.

W Policji, krótko mówiąc, nie przelewa się. Świadczą o tym spotykane na drogach samochody, które w żaden sposób nie podnoszą należnej powagi ani skuteczności korzystających z nich funkcjonariuszy. Wśród nich wysłużone ople astry, volkswageny transportery T4, a nawet fiaty seicento… Trudno wyobrazić sobie, aby takie „staruszki” mogły skutecznie ścigać coraz lepiej wyposażonych – również pod względem motoryzacyjnym – przestępców. Na szczęście braki w policyjnej flocie samochodowej zostały wreszcie zauważone, czego dowodem są pojawiające się nowe inwestycje.

Zgoda buduje

5 Październik 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

- A że prezydent jest wybierany w sposób naturalny w wyborach powszechnych, to ludzie oczekują od niego pewnego rodzaju wskazówek i pewnego rodzaju przewodnictwa w sprawach ważnych czy nawet fundamentalnych dla siebie. I prezydent Bronisław Komorowski taką rolę stara się spełniać, to znaczy, że łączy ludzi i uruchamia dialog oraz buduje mechanizm współpracy. To jego sławne hasło wyborcze „Zgoda buduje” przez całą kadencję jest przez niego realizowane. Mottem jego działania są słowa z inauguracyjnego wystąpienia przed Zgromadzeniem Narodowym, gdy powiedział, że chciałby, by Pałac Prezydencki stał się miejscem nawiązywania dialogu, miejscem debat i wymiany poglądów obywateli, kształtowaniem kultury dialogu, czyli tego, czego dziś w Polsce często nam brakuje, gdy przedkładamy wrogość nad dyskusję, nie chcemy przyjąć do wiadomości, że trzeba wymieniać poglądy. Można się różnić, ale trzeba wypracowywać wspólne stanowisko. Takie, żeby nikt się nie czuł ani oszukany, ani pełnym zwycięzcą.

A jednak silni!

2 Październik 2014 - 12:40
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Mamy także odbiorców za naszą wschodnią granicą, ale jak podkreślają przedstawiciele Exact Systems, firmy kontrolującej części samochodowe, ich liczba relatywnie jest niewielka i przynajmniej w najbliższych miesiącach nie wpłynie istotnie na kondycję producentów motoryzacyjnych w Polsce.

Wyniki eksportu polskiej motoryzacji za maj (ostatnie dostępne dane) pokazują, że wolumenowo naszym największym odbiorcą z ponad 30-proc. udziałem nadal pozostają Niemcy (0,5 mld zł). Jednak, jeśli spojrzymy na dynamikę rok do roku, coraz więcej towarów motoryzacyjnych wysyłamy do Węgier i Czech – odpowiednio +41% r/r i +22% r/r.

W związku z toczącym się konfliktem ukraińsko-rosyjskim wśród obywateli obu Państw panuje niepewność, co do ich przyszłości, która wstrzymuje decyzje zakupowe, m.in. dotyczące nowego samochodu. W Rosji tylko w sierpniu sprzedano o 26% aut mniej niż rok temu. Jednak spadek wolumenu sprzedaży aut w tych krajach nie ma dużego wpływu na branżę motoryzacyjną w Polsce.

SYLWIA MAJ

Cały artykuł w numerze 10/2014 Eurogospodarki.

 

25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych

2 Październik 2014 - 12:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)

AmCham i KPMG szacują, że wartość amerykańskich inwestycji w Polsce dokonanych w ciągu ostatnich 25 lat sięga 91 mld zł, z czego aż 78% ulokowanych jest w sektorze usług. Najwięcej, bo ponad 18 mld zł, zainwestowano w działalność finansową i ubezpieczeniową. Na drugim miejscu znajduje się handel hurtowy i detaliczny (4 mld zł). Z kolei w sektorze przemysłowym amerykańskich przedsiębiorców przyciąga głównie branża motoryzacyjna. Zainwestowało w nią 20 międzynarodowych producentów motoryzacyjnych ze Stanów Zjednoczonych, którzy osiągają rocznie 30 mld zł przychodów, tworząc jednocześnie 45 tys. nowych miejsc pracy.

Do największych inwestorów amerykańskich w Polsce zaliczyć można takie światowe koncerny jak General Motors Company, Philip Morris International, Avon Products, General Electric Company czy Procter & Gamble.

Antidotum

2 Październik 2014 - 11:50
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Co więcej, wg danych GUS wywóz towarów do tych krajów wzrósł w I kw. 2014 r. najmocniej spośród wszystkich regionów świata, osiągając wartość ok. 320 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku był to skok aż o 61%. Rosnącą rolę Afryki jako odbiorcy polskich towarów potwierdzają dane – I kw. br. eksport na ten kontynent osiągnął wartość 558,5 mln euro, co oznacza wzrost o 41,4% r/r. Dwucyfrowy wzrost eksportu miał miejsce jeszcze tylko w przypadku Australii i Oceanii (+34,5%) oraz Unii Europejskiej (+10,1%), podczas gdy eksport do państw Ameryki Środkowej i Południowej oraz Azji znacznie spadł (odpowiednio: o -17,3% i -10,2%).

Spośród wszystkich krajów Afryki Północnej największe wzrosty zanotowano w wymianie handlowej z Sudanem (+170,1%) i Algierią (+111%). Towary intensywnie eksportowano także na rynki: marokański (+77,5%), tunezyjski (+60,8%) oraz egipski (+12,4%). Spadki zanotowano jedynie w eksporcie na teren Libii (-17,3%), która obecnie ogarnięta jest konfliktem wewnętrznym.

Fiasko unijnej potęgi?!

2 Październik 2014 - 10:51
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Sezonowa produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w czerwcu br. o 0,3%, licząc m/m. W całej UE produkcja w tym ujęciu spadła także o 0,1%. Inflacja w strefie euro wyniosła w lipcu w ujęciu rocznym 0,4%, a w ujęciu m/m – -0,7%.

Przygotowywane przez Markit Economics indeksy PMI, które określają nastroje w sektorze przemysłowym, spadają od sierpnia br. zarówno w największych europejskich gospodarkach (Niemcy i Francja), jak i w całej strefie euro. Gorsza atmosfera ma też miejsce w Chinach. Po ogłoszeniu danych na giełdzie metali w Londynie zaczęły spadać ceny miedzi, co źle wróży także polskiemu gigantowi.

Spowolnienie gospodarcze jeszcze jest widoczne także w Polsce, Czechach i Rumunii. Think Tank Capital Economics ocenił wpływ kryzysu ukraińskiego na sytuację gospodarczą regionu Europy Środkowej. W ocenie analityków najszybciej w regionie rozwijają się Węgry. W II kwartale br. wzrost PKB 1 r/r. Węgier wyniósł aż 3,9% oraz o 0,8% kw/kw. To rezultat luźnej polityki fiskalnej i pieniężnej. Węgierski urząd statystyczny prognozuje, że w tym roku PKB Węgier wzrośnie o 3%. Węgry zawdzięczają taki wynik przede wszystkim zwiększeniu o 11% produkcji przemysłowej.