Wrzesień 2014

Będziemy importować węgiel?

22 Wrzesień 2014 - 22:07
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Tymczasem jego wydobycie w Polsce systematycznie spada, ponieważ jest wypierany przez tańszy surowiec z importu. Eksploatacja obecnych złóż węgla bez dodatkowych inwestycji w górnictwo spowoduje, że Polska w perspektywie kolejnych 20-30 lat będzie importować 80% surowca. Problemem są jednak opór społeczny i regulacje – zarówno na poziomie UE, jak i kraju.

W 2012 r. węgiel kamienny odpowiadał za 58% całkowitej produkcji energii, a węgiel brunatny – za 39%. W ostatnich latach udział węgla brunatnego w miksie energetycznym zwiększał się kosztem kamiennego, co wynika ze spadającego wydobycia tego drugiego surowca. W 2013 r. wydobyto zaledwie 76,5 mln t węgla kamiennego, o 2,7 mln t mniej niż rok wcześniej. Dla porównania, na początku lat 90. z polskich kopalń pozyskiwano około 140-150 mln t węgla, a w 2000 r. – blisko 100 mln t.

Choć wydobycie węgla brunatnego wzrosło wyraźnie w ostatnich kilku latach (z ok. 56 mln t w 2010 r. do ok. 64-65 mln t w 2013 r.), to mało prawdopodobne jest utrzymanie tej tendencji w najbliższych latach. Powodem jest brak nowych prac poszukiwawczych, a obecnie zagospodarowane złoża będą zamykane w następnych dekadach.

Jak leczyć bez pieniędzy?

22 Wrzesień 2014 - 21:33
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Gdy w 2010 r. rozporządzeniem ministra zdrowia powołano w Polsce do życia 14 Centrów Urazowych – specjalistycznych placówek medycznych mających za zadanie ratowanie życia ofiar wypadków, zapewniając im kompleksową pomoc medyczną, w tym szybką diagnostykę – wszyscy byli przekonani, że jest to jedyny sposób, by uległa zmniejszeniu tzw. śmiertelność pourazowa, sięgająca rocznie ok. 30 tys. przypadków, oraz zmniejszyło się kalectwo pourazowe.

Podstawową częścią centrum urazowego jest Klinika Traumatologii i Ortopedii, która została wyposażona w najnowocześniejszy dostępny na rynku sprzęt. Jej zadaniem jest ratowanie życia ofiar różnego rodzaju wypadków, udzielając im natychmiastowej, kompleksowej i specjalistycznej pomocy medycznej. Klinika ma za zadanie obsłużyć ofiary urazów z Warszawy i regionu Mazowsza, terenu bardzo zurbanizowanego, gdzie znajduje się gęsta sieć tras komunikacyjnych, gdzie najwięcej w kraju się buduje. Czyli jest to teren o największym w Polsce narażeniu na wypadki. Tu też mieszka ponad 6 mln osób, czyli ok. 15% mieszkańców Polski. Dlatego na brak pracy Mazowieckie Centrum Urazowe w WIM nie narzeka.

Agencje kredytowe w Polsce

22 Wrzesień 2014 - 21:07
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Największym zainteresowaniem wśród klientów agencji kredytowych współpracujących z Górnośląskim Towarzystwem Finansowym cieszą się kredyty gotówkowe, które preferuje 45% osób decydujących się na skorzystanie z usług pośrednika. Drugim najbardziej popularnym wyborem są tzw. chwilówki (26%), czyli rodzaj pożyczki terminowej, udzielanej w przyspieszonym tempie na mniej preferencyjnych warunkach. Na tę formę kredytu zdecydowała się co czwarta osoba korzystająca z usług agencji. W obu przypadkach pozyskane pieniądze możemy oczywiście przeznaczyć na dowolny cel, np. remont mieszkania czy zakup samochodu. Tylko 7% osób zgłaszających się do agencji zainteresowanych było kredytem hipotecznym, czyli takim, z którego całość kwoty zostanie przeznaczona na zakup konkretnej nieruchomości. Inne usługi, które interesowały klientów, to kredyt dla firm i karty kredytowe (odpowiednio 10% i 6%). Pozostałe 7% zainteresowanych było innymi usługami.

Dłużnik na czarnej liście

21 Wrzesień 2014 - 10:38
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W Polsce istnieje kilka zbiorów gromadzących, przetwarzających i udostępniających dane osób i firm wpisanych do tych zbiorów przez wierzycieli. Wykaz tych danych potocznie określany jest jako „czarna lista dłużników” i pod tą nazwą funkcjonuje w społeczeństwie.

Prawie każda osoba, która starała się o kredyt lub pożyczkę w banku, słyszała o BIK-u, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Jest to firma gromadząca informacje na temat wszystkich naszych kredytów zaciągniętych w bankach oraz SKOK-ach, a następnie wystawiająca nam tzw. scoring kredytowy, czyli punktową ocenę wiarygodności kredytowej. W ten sposób uzyskiwana jest tzw. miara ryzyka kredytowego. Dobra historia kredytowa w BIK-u ułatwi uzyskanie kredytu na najkorzystniejszych warunkach.

W ramach BIK-u funkcjonują trzy inne biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów (KRD), InfoMonitor oraz Rejestr Dłużników ERIF.

Deficyt siły roboczej?

11 Wrzesień 2014 - 13:55
Kategoria:
0 Komentarze/y)

ManpowerGroup – globalny lider w obszarze doradztwa personalnego – opublikował wyniki 9. edycji badania „Niedobór talentów”. Raport wskazuje, że 36% pracodawców w skali globalnej i 33% firm w Polsce odczuwa niedobór talentów. Jakie grupy zawodowe najtrudniej pozyskać?

W Polsce najtrudniejszą do obsadzenia grupą zawodową są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Wyniki poszczególnych edycji prowadzonego w naszym kraju badania wskazują na stały i istotny problem pracodawców z pozyskiwaniem kandydatów na tego typu stanowiska. Ta grupa zawodowa tylko raz nie znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia zawodów objętych niedoborem talentów. Pracodawcom brakuje przede wszystkim: spawaczy, ślusarzy, tokarzy, szwaczek, operatorów wózków widłowych, mechaników i elektromonterów.

Inżynierowie w tegorocznej edycji badania są na drugiej pozycji, a wśród trudnych do obsadzenia w Polsce zawodów byli, prawie zawsze, w pierwszej czwórce. To kompetencje, które od lat cieszą się bardzo dużym zapotrzebowaniem wśród firm w naszym kraju. W Polsce w głównej mierze obserwujemy zapotrzebowanie na inżynierów ze wszystkich obszarów związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych.

Świat bez dolara?

11 Wrzesień 2014 - 13:12
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jeśli niemieccy bankierzy zdecydują się na przedsądową ugodę, będzie ich to kosztować 500 mln dol. Jednak, zdaniem ekspertów, będzie to precedens, który Stany Zjednoczone wykorzystają przeciwko największej niemieckiej instytucji finansowej – Deutsche Bankowi, który Amerykanie też przyłapali na transakcjach z Iranem i Syrią. Rzecz w tym, że europejskie banki, dokonując nie złamały prawa swojego kraju czy rozporządzenia Unii Europejskiej, ale okazały się winne naruszenia systemu sankcji nałożonych przez władze innego państwa. Ceną jest rekordowa kara i czasowe zobowiązanie, aby pracować w USA tylko poprzez amerykańskie banki partnerskie.

Możliwości inwestycyjne dla polskich firm w Chile

11 Wrzesień 2014 - 12:34
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Chile to atrakcyjny rynek do inwestycji w wielu obszarach. Górnictwo, które poza miedzią eksploatuje również złoża złota, srebra, żelaza i innych kopalin, stwarza możliwość współpracy związanej z bezpośrednim i pośrednim świadczeniem usług dla kopalń. Budowa infrastruktury i transport urobku, dostarczanie specjalistycznych maszyn wydobywczych i akcesoriów górniczych czy inwestycje umożliwiające nadanie wartości dodanej surowcom, to tylko najważniejsze z nich.

Duże możliwości inwestycyjne oferuje również segment energetyczny (produkcja i przesył energii ze źródeł odnawialnych) oraz infrastruktury (drogowej i morskiej). Osobną kwestią jest także przemysł spożywczy, poczynając od logistyki i eksportu najlepszej jakości win, owoców, ryb, skorupiaków i mięczaków morskich, a kończąc na usługach skierowanych do sektora przetwórstwa i produkcji.

CUDOtwórcy czy naciągacze?

9 Wrzesień 2014 - 13:19
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Mimo że tego typu niecne praktyki powszechnie znane są już od dawna, co chwilę słychać o nowych przypadkach nadużyć podczas tzw. cudownych prezentacji. Stale rośnie również liczba pokrzywdzonych, którzy przekonani o swojej bezsilności bez słowa sprzeciwu spłacają zakupione podczas nich „dobra”. W tej sytuacji aż samo ciśnie się na usta pytanie: „Czy musi tak być?”. Czy prawo jest faktycznie bezsilne wobec wykorzystujących ludzkie słabości oszustów i manipulantów? Konrad Stolarski, radca prawny współpracujący z krakowską kancelarią Borucki i Długosz twierdzi, że nie i wyjaśnia: – Tzw. cudowne prezentacje przeprowadzane są co do zasady w ramach sprzedaży bezpośredniej, dokonywanej przez przedsiębiorcę lub jego pracowników poza lokalem przedsiębiorstwa. W związku z powyższym zastosowanie znajdują do niej przepisy Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Biznes grzybiarski bez ograniczeń

9 Wrzesień 2014 - 12:57
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Polskie lasy państwowe stanowią 7,6 mln ha powierzchni kraju. Na ich terenie możliwe jest zbieranie runa leśnego, tj. owoców jagodowych i większości gatunków grzybów. Polskie prawo nie przewiduje też ograniczeń ilościowych co do zbiorów. Wyjątek stanowią tzw. parki narodowe. Dlatego też Polska to raj dla zapalonych grzybiarzy.

Niestety, wysyp grzybów w największym stopniu określany jest przez przebieg pogody – układ opadów i temperaturę w okresie poprzedzającym sezon zbiorczy. Zyski ze sprzedaży są niepewne i nieregularne. Na szczęście polska ziemia jest dość hojna, bo dzięki wysokim zbiorom każdego roku średnio 20 tys. t polskich grzybów wysyłamy do Europy. Dwa lata temu najwięcej kupili od nas Niemcy – 159 t oraz Włosi – 54 t. Europejczycy zajadają się polskimi maślakami i borowikami, a przedsiębiorcy szacują, że aż ok. 90% podgrzybków sprzedawanych w tamtejszych supermarketach pochodzi właśnie z Polski. W Portugalii i Hiszpanii dobrze sprzedają się grzyby mrożone. Eksportowym hitem niezmiennie od lat jest polska pieczarka – 1/4 pieczarek dostępnych na rynku unijnym wyrosła w naszym kraju.

Nauczycielskie dylematy

9 Wrzesień 2014 - 12:05
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Ponad tysiąc złotych różnicy to zaskakująco dużo, zważywszy na to, że w innych profesjach praca w firmie prywatnej wiąże się zazwyczaj z wyższymi zarobkami. Ta prawidłowość nie dotyczy jednak zawodu nauczyciela. Nadpodaż pedagogów oraz niż demograficzny to tylko niektóre czynniki wpływające na obecny stan tego specyficznego obszaru rynku pracy. – Publiczne placówki przy ustalaniu wynagrodzeń związane są zapisami Karty Nauczyciela, która określa średnie pensje na różnych szczeblach awansu zawodowego – mówi Agnieszka Zawadzka, kierownik redakcji portali z firmy Sedlak & Sedlak i dodaje: – Karta zobowiązuje też szkoły do wypłacania dodatkowego rocznego wynagrodzenia – tzw. trzynastki, która też uwzględniana jest przy obliczaniu średniej pensji. Do tego lekcje, które nauczyciel prowadzi poza obowiązkowym pensum (np. zastępstwa), liczone są według wyższej stawki przysługującej za nadgodziny. W szkołach prywatnych, przy 40-godzinnym tygodniu pracy, zastępstwa i zajęcia dodatkowe zwykle rozliczane są w ramach normalnego czasu pracy. Szkoły prywatne zatrudniają pedagogów na podstawie zwykłych umów o pracę i mogą rynkowo wyceniać ich pensje.

Świadomy i aktywny właściciel

9 Wrzesień 2014 - 11:03
Kategoria:
0 Komentarze/y)

- W ramach Akcjonariatu Obywatelskiego od 2005 r. akcje kupiło ponad 1,3 mln indywidualnych inwestorów, którzy często na tym zarobili. Prywatyzacja miała też inny ważny aspekt społeczny – od 1997 r. do teraz w ręce 2 mln pracowników trafiły nieodpłatnie akcje warte ponad 6 mld zł. Dziś w nadzorze MSP jest 241 podmiotów prowadzących działalność. Koncentrujemy się na jak najlepszym wykorzystaniu naszych  aktywów. I mamy tego efekty. Wartość pakietów akcji spółek z udziałem SP wzrosła od 2008 r. o 55%, i to w czasie światowego kryzysu finansowego. Dzisiaj to już ponad 100 mld zł. Widać, że teza o wyprzedawaniu „sreber rodowych” nie ma pokrycia w faktach, jest pusta, bo wartość majątku w nadzorze MSP rośnie. To w dużej mierze efekt trafnych decyzji właścicielskich i skutecznego nadzoru. Jestem przekonany, że aby majątek Skarbu Państwa był wykorzystywany efektywnie, minister skarbu musi działać jak świadomy i aktywny właściciel. Robimy to dwutorowo: poprzez dalszą profesjonalizację nadzoru właścicielskiego oraz wspieranie współpracy między zarządami spółek a Skarbem Państwa tak, by maksymalizować możliwe synergie.

Uzdrowisko na lessach

6 Wrzesień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Miasto promują dwie wody: Nałęczowianka i Cisowianka. Ale tu odbywają się ważne imprezy muzyczne, plenery malarskie i wystawy.

Natomiast okoliczna infrastruktura najwięcej skorzystała, gdy trwały przygotowania do… Euro 2012.

O Nałęczowie jako mieście zdrowia, urody i sportu zaczęto mówić od czasu, gdy przygotowywano centrum pobytowe dla reprezentacji biorącej udział w Euro 2012. W tym programie uczestniczyły trzy miasta: Nałęczów, Kazimierz Dolny i Puławy – nazywane „trójkątem południa”. Władze tych trzech miast postanowiły się zmobilizować i wspólnie przygotować atrakcyjne centrum pobytowe.

Weryfikatorzy UEFA byli zaskoczeni, że tak ochoczo przystąpiono do przygotowań, a jeszcze bardziej, gdy śledzili postęp prac na poszczególnych etapach. Kolejne z nich „trójkąt południa” przechodził jak burza. Za bazę odnowy biologicznej, bazę kulturalną i centrum treningowe miasta otrzymywały najwyższe noty. Oferta – jako jedna z 16 – znalazła się w katalogu UEFA. Żadna z ekip jej jednak nie wybrała, bo… zabrakło dobrego lotniska.