Sierpień 2014

Unijny „koszyk” konsumencki

25 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jeśli przyjąć średnią cen dla UE jako 100%, to w Skandynawii, Finlandii, Szwecji i Danii poziomy cen są odpowiednio na poziomie 123%, 130% i 139,9%. W Europie są jednak jeszcze droższe kraje, nienależące do Unii. Chodzi tu o Szwajcarię (plus 55,9%) i Norwegię (plus 54,9%).

Jak wynika natomiast ze szczegółowych analiz niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, mieszkańcy Niemiec mogą kupić więcej towarów i usług niż w większości krajów sąsiedzkich. Według opublikowanych w czerwcu br. danych tego urzędu, w 2013 r. poziom cen w Niemczech był dla prywatnego konsumenta jedynie o 1,5% wyższy niż średnia unijna. Dotyczy to cen towarów i usług – od kupna chleba po wizytę u fryzjera. Poza Polską i Czechami w niemal wszystkich krajach sąsiedzkich poziom cen był wyższy od niemieckich. Wyższe ceny znacznie przekraczające średnią UE są u bezpośrednich sąsiadów Niemiec: u Luksemburczyków (plus 23,2%), Holendrów (plus 10,1%), Belgów (plus 9,3%), Francuzów (plus 9,1%) czy Austriaków (plus 6,9%), a także w Szwecji (plus 29,8%) i Finlandii (plus 23,5%).

Spór o biopaliwa

23 Sierpień 2014 - 10:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jesienią br. propozycja trafi na drugie czytanie w Parlamencie Europejskim.

Polska, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Węgry, Rumunia i Słowacja oświadczyły jednak, że 7% to „najniższy akceptowalny poziom”. Zwracają uwagę, że przyjęte rozwiązania mają znaczący wpływ na rozpoczęte już inwestycje. „W tym względzie wierzymy, że 7-proc. udział energii z biopaliw, produkowanych ze zbóż i innych roślin bogatych w skrobię, cukry i rośliny oleiste, jest najniższym akceptowalnym poziomem docelowym, który zapewnia odpowiedni poziom stabilności” – czytamy we wspólnej deklaracji. Kraje te podkreśliły, że będą dalej popierać dyrektywę w procesie legislacyjnym „tylko, gdy ta kluczowa kwestia nie będzie przedmiotem jakichkolwiek dalszych modyfikacji”.

Roweromania

23 Sierpień 2014 - 09:29
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Moda na „dwa kółka” opanowała już niemal cały kraj. Najwyraźniej dotarła do Małopolski, bo tamtejsze władze wojewódzkie ogłosiły, że do 2020 r. planują budowę ok. 650 km ścieżek rowerowych, które m.in. połączą północ z południem regionu ponad 260-kilometrowym odcinkiem europejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11, oraz biegnącą doliną Dunajca, 250-kilometrową trasą Velo Dunajec. Z zachodu na wschód województwa ma zaś przebiegać 200-kilometrowa Wiślana Trasa Rowerowa i EuroVelo 4, prowadząca od Półwyspu Bretońskiego we Francji po Ukrainę.

Jak się okazuje, nie tylko małopolskie władze dostrzegają potrzebę rozwoju infrastruktury rowerowej. Nowe ścieżki powstają obecnie m.in. w Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu, a samorządowcy ze Świętokrzyskiego zapowiadają budowę 190- kilometrowej trasy przecinającej województwo.

Wakacje po polsku

22 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Blisko 70% ankietowanych spędzi urlop w Polsce, a tylko trzech na dziesięciu z nich wyjedzie na zagraniczne wczasy. Czy oznacza to, że znudziły nam się plaże Egiptu i ciepłe wody Morza Śródziemnego? A może nie jesteśmy już ciekawi greckich zabytków ani oryginalnej włoskiej kuchni?

Grzegorz Pękała, ekspert turystyczny z portalu YouGO.pl, jest innego zdania: – Wakacje w kraju to przede wszystkim wybór, który jest tańszy. Wiele osób podróżuje do rodziny lub znajomych, dzięki czemu unikają kosztów noclegu. Podrożały też „tanie loty”, których nie można już kupić za złotówkę, a w Polsce da się zorganizować w miarę niskokosztowe wczasy nad morzem lub w górach. Zresztą dobrze przygotowanych pod względem turystycznym regionów w naszym kraju stale przybywa, stąd też z zainteresowaniem zwracamy się w kierunku tego, co blisko, a nie znamy. Powoli cudze chwalimy, ale i własne poznajemy.

Spłacamy długi!

21 Sierpień 2014 - 11:48
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Na potrzeby niniejszego opracowania wzięto pod uwagę należności wybranych branż konsumpcyjnych, tj. artykuły spożywcze, opakowania, RTV, kosmetyki, AGD, oraz branż inwestycyjnych, tj. stalowa i materiałów budowlanych, za miesiąc kwiecień. Łączna suma należności wyniosła 9,5 mld zł i pochodziły one od blisko 80 tys. monitorowanych odbiorców. Większość z przebadanych branż otrzymała w kwietniu br. swoje należności szybciej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Zauważamy, że gdy w przypadku branży artykuły spożywcze, opakowania, RTV, kosmetyki i materiały budowlane zmiany w stosunku r/r oscylują w granicach 1-3%, to w branży AGD odnotowano spadek o ponad 12%. Na drugim biegunie znalazła się branża stalowa, która poprawiła swój wynik o ponad 16%.

Odpisy na ZFŚS i jego formy

21 Sierpień 2014 - 11:02
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Celem funduszu jest sfinansowanie działalności socjalnej na rzecz obecnych pracowników i ich rodzin, byłych pracowników (emerytów i rencistów) i ich najbliższych oraz na rzecz innych osób, które uznaje się za beneficjentów ZFŚS. Dokładną listę grup uprawnionych do pobierania świadczeń określa regulamin ustalany zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych. Ponadto, fundusz powinien służyć też dofinansowaniu zakładowych obiektów socjalnych i tworzeniu zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Fundusz tworzą pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Stan zatrudnienia określany jest z pierwszym dniem stycznia danego roku.

Warto wiedzieć, że w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Zakłady o liczbie zatrudnionych mniejszej niż 20 mogą założyć fundusz, lecz nie muszą. Alternatywą dla jego stworzenia jest wypłacanie odpowiednich świadczeń urlopowych.

oprac. KINGA BLOKOWSKA

Spadek upadków

20 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Analiza sytuacji w 42 krajach przeprowadzona przez Euler Hermes wskazuje, że do 2015 r. nie ma widoków na powrót poziomu upadłości do stanu sprzed kryzysu. Prognozowany na przyszły rok spadek będzie niewielki (-3%), szczególnie w Europie.

„Zielone zatrudnienie” w UE

17 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

KE wzywa do maksymalnego zwiększenia możliwości zatrudnienia w sektorach ekologicznych i wsparcia dla pracowników, w miarę, jak gospodarka staje się bardziej przyjazna dla środowiska. To w „zielonych miejscach pracy” – oznaczających korzystanie z informacji, technologii lub materiałów, które są przyjazne dla środowiska – zauważa się jeden z najważniejszych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie.

Pendolino a paraliż portów

6 Sierpień 2014 - 13:20
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W Polsce dysponujemy kilkudziesięcioma portami i bazami morskimi, ale w ogromnej większości są to niewielkie obiekty przystosowane do obsługi lokalnych gospodarek, głównie związanych z połowami kutrów rybackich. Na wybrzeżu mamy cztery wiodące porty, które są podstawą eksportu i importu realizowanego drogą morską, są to porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. W ubiegłym roku przeładowały one prawie 71 mln t towarów, czyli o ponad 10,5% więcej niż w 2012 r. Ten rok ma być czasem wzrostu obrotów przeładunkowych, szczególnie że porty ciągle inwestują w nowe urządzenia, budują nowe terminale przeładunkowe. A dla uzyskania możliwości obsługi większych jednostek pogłębiają portowe kanały.

Kurs na eksport

6 Sierpień 2014 - 12:52
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Wyniki osiągnięte w pierwszym trymestrze 2014 r. były wyższe o 6,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Według danych dostarczonych przez GUS, wartość towarów wysyłanych za granice Polski wyniosła w tym czasie 39,6 mld euro, a sprowadzonych – 39,3 mld euro. To wydarzenie było bardzo istotne, bowiem był to pierwszy raz w historii, gdy eksport przewyższył import. Nic dziwnego, że taka informacja budziła apetyt na dalsze działania. Miesiącem, który przyniósł Polsce największy wzrost, był marzec. Trzeba pamiętać, że skok sprzedaży w tym miesiącu nie jest niczym nienaturalnym. To standardowa reakcja po charakterystycznym dla pierwszych dwóch miesięcy zastoju i wyprzedaży z magazynów i sklepów towarów z poprzedniego roku czy sezonu. Dlatego sprzedaż w marcu wzrosła o prawie 10% w stosunku do poprzedniego miesiąca, plasując się na poziomie 14 mld euro.

Lider wolnego rynku

6 Sierpień 2014 - 10:54
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Skorelowanie środków w ramach obydwu filarów Wspólnej Polityki Rolnej powinno przynieść zwiększenie efektywności ich wydatkowania. Służą temu również propozycje zachęcające do przyspieszenia przemian agrarnych. Z jednej strony są to zachęty dla młodych rolników, premie rozwojowe dla małych gospodarstw, modernizacja, a z drugiej dla tych, którzy chcą wyjść z rolnictwa i rozwijać działalność w innym kierunku. Opracowując nowe zasady, dążyliśmy również do przedstawienia takich propozycji, które pozwalają na stosowanie rozwiązań możliwie prostych i opartych o obiektywne oraz weryfikowalne procedury. Jest to niezwykle istotne ze względu na beneficjenta, jak i ograniczenie kosztów administracyjnych oraz ryzyka błędów systemowych. Uważam, że ponad 50% środków powinno być przeznaczonych namodernizację i rozwój. W przedstawionych propozycjach ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Widać wyraźnie, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i system płatności bezpośrednich tworzą spójny system. Generalnym założeniem jest, aby jak największa liczba gospodarstw rolnych mogła na trwale związać się z rynkiem, uzyskując tym samym stabilność ekonomiczną.