Sierpień 2014

Turystyczne klastry

1 Wrzesień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Z unijnych funduszy skorzystają klastry turystyczne. Pieniądze dostępne w ramach nowej perspektywy mają zostać wydane m.in. na rozbudowę infrastruktury, marketing oraz poprawę standardów obsługi turystycznej. – W Programie Polska Wschodnia 2014-2020 realizowane będzie działanie „Tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych o znaczeniu co najmniej ponadregionalnym”, skierowane do konsorcjów przedsiębiorstw. Ostateczna kwota przeznaczona na ten cel będzie znana po zakończeniu negocjacji programów na lata 2014-2020 z Komisją Europejską. Współpraca firm ma prowadzić do tworzenia produktów turystycznych – pakietów z konkretnymi usługami. Ma to być spójna koncepcja posiadająca wspólny, wiodący silny wyróżnik (markę) produktu. Projekty obejmą inwestycje w infrastrukturę produktów turystycznych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Realizowane będą także działania promujące produkt turystyczny, a także szkolenia dotyczące m.in. jego wprowadzenia na rynek – opisuje Robert Stankiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zjednoczeni by oszczędzać

1 Wrzesień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Czy to zaskakujące i innowatorskie przedsięwzięcie zakończy się sukcesem?

Ten innowacyjny pomysł zaskoczył niemal od razu. Szybko okazało się, że mniejszymi rachunkami za elektryczność zainteresowane są nie tylko lokalne samorządy, ale także sektor prywatny. Chęć uzyskania oszczędności szybko połączyła zainteresowane strony.

Czy inne samorządy, a może nawet całe regiony, pójdą śladem wytyczonym przez Łódzką Grupę Zakupową? Niewykluczone, tym bardziej, że od lat obserwujemy liczne niepokojące sygnały płynące z rynku energetycznego. Wzrost cen zmusza nie tyle do ograniczenia zużycia – to jest często niemożliwe, choćby ze względu na brak środków na inwestycje w nowe technologie, które pozwoliłyby uzyskać redukcję. Sposobem poradzenia sobie z problemem mogą okazać się inicjatywy takie jak ŁGZ. Oparte na innowacyjnym pomyśle oraz lokalnej i regionalnej integracji, która pozwoli połączyć interesy sąsiadujących ze sobą ośrodków. Nie od dziś wiadomo, że umiejętność gry zespołowej się opłaca. Nadeszła pora, aby potwierdzić to w samorządowej praktyce.

SŁAWOMIR WOJTAŚ

Cały artykuł w numerze 9/2014 Eurogospodarki.
 

Unijny „koszyk” konsumencki

25 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jeśli przyjąć średnią cen dla UE jako 100%, to w Skandynawii, Finlandii, Szwecji i Danii poziomy cen są odpowiednio na poziomie 123%, 130% i 139,9%. W Europie są jednak jeszcze droższe kraje, nienależące do Unii. Chodzi tu o Szwajcarię (plus 55,9%) i Norwegię (plus 54,9%).

Jak wynika natomiast ze szczegółowych analiz niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden, mieszkańcy Niemiec mogą kupić więcej towarów i usług niż w większości krajów sąsiedzkich. Według opublikowanych w czerwcu br. danych tego urzędu, w 2013 r. poziom cen w Niemczech był dla prywatnego konsumenta jedynie o 1,5% wyższy niż średnia unijna. Dotyczy to cen towarów i usług – od kupna chleba po wizytę u fryzjera. Poza Polską i Czechami w niemal wszystkich krajach sąsiedzkich poziom cen był wyższy od niemieckich. Wyższe ceny znacznie przekraczające średnią UE są u bezpośrednich sąsiadów Niemiec: u Luksemburczyków (plus 23,2%), Holendrów (plus 10,1%), Belgów (plus 9,3%), Francuzów (plus 9,1%) czy Austriaków (plus 6,9%), a także w Szwecji (plus 29,8%) i Finlandii (plus 23,5%).

Spór o biopaliwa

23 Sierpień 2014 - 10:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Jesienią br. propozycja trafi na drugie czytanie w Parlamencie Europejskim.

Polska, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Węgry, Rumunia i Słowacja oświadczyły jednak, że 7% to „najniższy akceptowalny poziom”. Zwracają uwagę, że przyjęte rozwiązania mają znaczący wpływ na rozpoczęte już inwestycje. „W tym względzie wierzymy, że 7-proc. udział energii z biopaliw, produkowanych ze zbóż i innych roślin bogatych w skrobię, cukry i rośliny oleiste, jest najniższym akceptowalnym poziomem docelowym, który zapewnia odpowiedni poziom stabilności” – czytamy we wspólnej deklaracji. Kraje te podkreśliły, że będą dalej popierać dyrektywę w procesie legislacyjnym „tylko, gdy ta kluczowa kwestia nie będzie przedmiotem jakichkolwiek dalszych modyfikacji”.

Roweromania

23 Sierpień 2014 - 09:29
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Moda na „dwa kółka” opanowała już niemal cały kraj. Najwyraźniej dotarła do Małopolski, bo tamtejsze władze wojewódzkie ogłosiły, że do 2020 r. planują budowę ok. 650 km ścieżek rowerowych, które m.in. połączą północ z południem regionu ponad 260-kilometrowym odcinkiem europejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11, oraz biegnącą doliną Dunajca, 250-kilometrową trasą Velo Dunajec. Z zachodu na wschód województwa ma zaś przebiegać 200-kilometrowa Wiślana Trasa Rowerowa i EuroVelo 4, prowadząca od Półwyspu Bretońskiego we Francji po Ukrainę.

Jak się okazuje, nie tylko małopolskie władze dostrzegają potrzebę rozwoju infrastruktury rowerowej. Nowe ścieżki powstają obecnie m.in. w Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu, a samorządowcy ze Świętokrzyskiego zapowiadają budowę 190- kilometrowej trasy przecinającej województwo.

Wakacje po polsku

22 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Blisko 70% ankietowanych spędzi urlop w Polsce, a tylko trzech na dziesięciu z nich wyjedzie na zagraniczne wczasy. Czy oznacza to, że znudziły nam się plaże Egiptu i ciepłe wody Morza Śródziemnego? A może nie jesteśmy już ciekawi greckich zabytków ani oryginalnej włoskiej kuchni?

Grzegorz Pękała, ekspert turystyczny z portalu YouGO.pl, jest innego zdania: – Wakacje w kraju to przede wszystkim wybór, który jest tańszy. Wiele osób podróżuje do rodziny lub znajomych, dzięki czemu unikają kosztów noclegu. Podrożały też „tanie loty”, których nie można już kupić za złotówkę, a w Polsce da się zorganizować w miarę niskokosztowe wczasy nad morzem lub w górach. Zresztą dobrze przygotowanych pod względem turystycznym regionów w naszym kraju stale przybywa, stąd też z zainteresowaniem zwracamy się w kierunku tego, co blisko, a nie znamy. Powoli cudze chwalimy, ale i własne poznajemy.

Spłacamy długi!

21 Sierpień 2014 - 11:48
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Na potrzeby niniejszego opracowania wzięto pod uwagę należności wybranych branż konsumpcyjnych, tj. artykuły spożywcze, opakowania, RTV, kosmetyki, AGD, oraz branż inwestycyjnych, tj. stalowa i materiałów budowlanych, za miesiąc kwiecień. Łączna suma należności wyniosła 9,5 mld zł i pochodziły one od blisko 80 tys. monitorowanych odbiorców. Większość z przebadanych branż otrzymała w kwietniu br. swoje należności szybciej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Zauważamy, że gdy w przypadku branży artykuły spożywcze, opakowania, RTV, kosmetyki i materiały budowlane zmiany w stosunku r/r oscylują w granicach 1-3%, to w branży AGD odnotowano spadek o ponad 12%. Na drugim biegunie znalazła się branża stalowa, która poprawiła swój wynik o ponad 16%.

Odpisy na ZFŚS i jego formy

21 Sierpień 2014 - 11:02
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Celem funduszu jest sfinansowanie działalności socjalnej na rzecz obecnych pracowników i ich rodzin, byłych pracowników (emerytów i rencistów) i ich najbliższych oraz na rzecz innych osób, które uznaje się za beneficjentów ZFŚS. Dokładną listę grup uprawnionych do pobierania świadczeń określa regulamin ustalany zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 Ustawy o związkach zawodowych. Ponadto, fundusz powinien służyć też dofinansowaniu zakładowych obiektów socjalnych i tworzeniu zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Fundusz tworzą pracodawcy, którzy w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Stan zatrudnienia określany jest z pierwszym dniem stycznia danego roku.

Warto wiedzieć, że w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych ZFŚS jest tworzony obowiązkowo, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników. Zakłady o liczbie zatrudnionych mniejszej niż 20 mogą założyć fundusz, lecz nie muszą. Alternatywą dla jego stworzenia jest wypłacanie odpowiednich świadczeń urlopowych.

oprac. KINGA BLOKOWSKA

Spadek upadków

20 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Analiza sytuacji w 42 krajach przeprowadzona przez Euler Hermes wskazuje, że do 2015 r. nie ma widoków na powrót poziomu upadłości do stanu sprzed kryzysu. Prognozowany na przyszły rok spadek będzie niewielki (-3%), szczególnie w Europie.

„Zielone zatrudnienie” w UE

17 Sierpień 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

KE wzywa do maksymalnego zwiększenia możliwości zatrudnienia w sektorach ekologicznych i wsparcia dla pracowników, w miarę, jak gospodarka staje się bardziej przyjazna dla środowiska. To w „zielonych miejscach pracy” – oznaczających korzystanie z informacji, technologii lub materiałów, które są przyjazne dla środowiska – zauważa się jeden z najważniejszych wskaźników wzrostu gospodarczego w Europie.

Pendolino a paraliż portów

6 Sierpień 2014 - 13:20
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W Polsce dysponujemy kilkudziesięcioma portami i bazami morskimi, ale w ogromnej większości są to niewielkie obiekty przystosowane do obsługi lokalnych gospodarek, głównie związanych z połowami kutrów rybackich. Na wybrzeżu mamy cztery wiodące porty, które są podstawą eksportu i importu realizowanego drogą morską, są to porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. W ubiegłym roku przeładowały one prawie 71 mln t towarów, czyli o ponad 10,5% więcej niż w 2012 r. Ten rok ma być czasem wzrostu obrotów przeładunkowych, szczególnie że porty ciągle inwestują w nowe urządzenia, budują nowe terminale przeładunkowe. A dla uzyskania możliwości obsługi większych jednostek pogłębiają portowe kanały.

Strony