Lipiec 2014

Zmiany w spółkach

31 Lipiec 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jawnych i komandytowych. W połowie maja Rada Ministrów przyjęła ten projekt. – Można powiedzieć, że są to rewolucyjne zmiany – stwierdza Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości – gdyż w tej chwili odchodzimy od funkcji gwarancyjnej kapitału zakładowego. Teraz będzie on miał podobną wartość, tak jak jest w innych krajach, gdzie kapitał zakładowy to często przysłowiowe 1 euro. Słusznie uznano, że w tej chwili kapitał zakładowy już nie odzwierciedla faktycznej wartości spółek i jej udziałów. Teraz pojawi się tzw. kapitał udziałowy będący przeciwwagą dla funkcjonującego dotychczas kapitału zakładowego. Wobec wyeliminowania kapitału zakładowego i jego gwarancyjnej funkcji przygotowano inne możliwości zapewnienia bezpieczeństwa finansowego dla udziałowców.

Pszczelarstwo w ofensywie

2 Lipiec 2014 - 13:39
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Zgodnie z opracowanym przez dr. Lesława Piecucha projektem rozwoju branży pszczelarskiej, produkcja miodu i innych dobrodziejstw rodem z ula ma w przeciągu kilku lat zapewnić wiele nowych miejsc pracy – w szczególności dla pozostających bez zatrudnienia absolwentów, bezrobotnych oraz osób z grupy wiekowej 50+.

Ta odważna inicjatywa to niejako odpowiedź na obecną sytuację branży pszczelarskiej w Polsce, która przez ostatnie dekady konsekwentnie traciła na znaczeniu. Efekt? Spadek podaży, a co za tym idzie – średniego spożycia miodu na mieszkańca do zaledwie 250-300 g rocznie (w krajach wysoko rozwiniętych to nawet 3 kg/rok), wzrost importu (14 tys. ton w 2012 r.) i powolne wymieranie tradycyjnego zawodu pszczelarza, który zamiast w kategoriach produkcyjno-biznesowych postrzegany jest dziś jako oryginalne hobby.

Ekomiasta XXI w.

2 Lipiec 2014 - 13:10
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Chodzi o programy skierowane do samorządów miejskich w dziedzinie szeroko pojętej „efektywności energetycznej”.

Pora najwyższa, by również w naszym kraju zaczęły powstawać miasta godne XXI w. Na Zachodzie nazywa się je „ekomiastami” (eco-cities, villes post-carbone itd.). Zrodziły się na gruncie walki z CO2 i jego nadmierną emisją (tzw. niska emisja, low emission), ale szybko program ekomiast stał się o wiele bogatszy i bardziej wysublimowany.

Programy ekomiast budzą sympatię do chwili, gdy nie rozpocznie się rozmowa o niezbędnych nakładach. Innym trudnym problemem są lokalizacje: wszyscy będą „za” budową oczyszczalni czy spalarni, dopóki się nie okaże, że taki zakład będzie o miedzę od naszych siedzib.

JACEK ŚWIDZIŃSKI

Cały artykuł w numerze 7/2014 Eurogospodarki.
 

LED w polskich gminach

2 Lipiec 2014 - 12:50
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Dzięki temu w skali globalnej o 30% mniej energii zostanie wykorzystanej na oświetlenie w porównaniu do 2006 r., a redukcja emisji CO2 do atmosfery wyniesie 515 mln ton. W transformacji z oświetlenia konwencjonalnego na LED aktywny udział biorą polskie gminy.

Podczas VI Forum Gospodarczego TIME „III Rewolucja Infrastrukturalna – Fundamenty Cywilizacji Technicznej Smart” próbowano określić najbardziej obiecujące sposoby pobudzania koniunktury i zwiększenia tempa wzrostu PKB poprzez pełne wykorzystanie potencjału innowacji dla rozwoju wyrobów i usług cywilizacji Smart. Jednym z nieodłącznych elementów koncepcji Smart City (Inteligentnego Miasta) jest energooszczędne oświetlenie przestrzeni publicznych.

Dostałem w spadku zadłużone mieszkanie

2 Lipiec 2014 - 11:56
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Spadkobierca powinien rozważyć, czy korzystniej jest dla niego spadek przyjąć, czy odrzucić. Ale odrzucić przyjęcia samego zadłużonego mieszkania NIE MOŻNA!

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić – innej możliwości nie ma. Spadkobierca może spadek częściowo odrzucić tylko w przypadkach wskazanych w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 1014 Kodeksu cywilnego, przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu. Poza wypadkami przewidzianymi powyżej spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić.

Poszkodowane dzieci

2 Lipiec 2014 - 11:02
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Polacy skutecznie potrafią wymigać się od płacenia alimentów. Jak przyznaje Konrad Stolarski, radca prawny współpracujący z krakowską kancelarią „Borucki Długosz Gwóźdź”: – Często wykazują się przy tym niebywałą kreatywnością. Pośród najczęstszych stosowanych przez dłużników alimentacyjnych sposobów uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wyróżnić można przede wszystkim te mające na celu wykazanie, że zobowiązany alimentacyjnie osiąga dochody niższe niż w rzeczywistości. Standardowym sposobem tego typu jest zamierzone ukrywanie dochodów poprzez zawieranie tzw. umów na czarno bądź też celowe osiąganie dochodów nieodpowiadających rzeczywistym możliwościom zarobkowym zobowiązanego. Dłużnicy alimentacyjni wyzbywają się również majątku, z którego ewentualnie mogłaby być prowadzona egzekucja świadczeń alimentacyjnych (rzeczy ruchome, prawa majątkowe, nieruchomości), najczęściej poprzez przeniesienie własności lub innych praw na drugą osobę. Może także dochodzić do sytuacji, w których zobowiązany alimentacyjnie „przechowuje” oszczędności na koncie innej osoby (krewnego, partnera).

Daleko, a zarazem blisko

2 Lipiec 2014 - 10:12
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Trzeba też pamiętać, że Turcja była jedynym krajem, który nigdy nie uznał rozbiorów Polski. Za to dzisiaj staje się jednym z poważniejszych naszych partnerów handlowych. – Rynek turecki jest dla nas bardzo obiecujący i perspektywiczny – stwierdza Jan Sosna, jeden z polskich inwestorów na tamtym rynku. – Już sam fakt, że mieszka tam ponad 73,7 mln osób oraz to, że tamta gospodarka bardzo się zmienia i modernizuje, dołączając do najlepszych w świecie, sprawia, że warto tam być i inwestować.

Liderzy biznesu o gospodarce

2 Lipiec 2014 - 09:42
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Sondaż przeprowadzili unijny portal EurActiv.pl i organizator majowego Europejskiego Szczytu Biznesu w Brukseli wśród ok. 200 szefów przedsiębiorstw, federacji, instytucji europejskich, firm konsultingowych i mediów z ponad 60 krajów.

Aż 60% badanych zgodziło się, że gospodarka europejska odzyskuje oddech, ale ponad 3/4 ankietowanych nie ma wątpliwości, że przywódcom UE nie udała się walka z bezrobociem, a zwłaszcza z bezrobociem wśród młodzieży.