Czerwiec 2014

Zabraknie wody?

30 Czerwiec 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Woda jest podstawową substancją warunkującą życie, rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Zasoby wodne Polski na tle innych krajów europejskich są stosunkowo niewielkie (wg danych hydrologicznych nasz kraj znajduje się na 22. miejscu w Europie pod względem ilości wody), a ilość wody, którą możemy dysponować, zależy w głównej mierze od występowania opadów. Różnice są duże – suma średnich opadów rocznych w latach mokrych może być dwukrotnie większa niż w latach suchych. Pozytywny jest fakt, że 90% naszych zasobów wodnych stanowią tzw. zasoby własne, czyli znajdujące się i powstające na terytorium kraju. Daje to możliwości kształtowania odpływu wód. Niestety, ta szansa nie była u nas jak dotąd należycie wykorzystywana, a wręcz miały miejsce działania zaburzające prawidłową gospodarkę wodną.

Zagłada Matki Ziemi

28 Czerwiec 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Aż 70% powierzchni kuli ziemskiej to woda. Jest jej dużo, choć woda słodka stanowi zaledwie 0,6% wszystkich jej zasobów. A to właśnie ten „słodki” model H2O jest nam najbardziej potrzebny! W dodatku zasoby wody pitnej rozłożone są po globie bardzo nierównomiernie. Jednym z najmniej zasobnych w słodką wodę państw europejskich jest niestety Polska. Pod tym względem wyprzedzamy wyspiarskie Cypr i Maltę, ponadto już tylko Belgię. A wody będziemy potrzebować coraz więcej, nie tylko do spożycia, lecz przede wszystkim dla przemysłu wydobywczego i energetyki. Chcemy wydobywać gaz z łupków – potrzeba do tego astronomicznych ilości wody, chcemy ograniczać emisję CO2 – potrzebujemy wodoru uzyskiwanego z wody, chcemy budować elektrownie nuklearne – znów potrzeba nam wody, na szczęście w tym przypadku można (częściowo) posłużyć się zasobami morskimi. Nie tylko wody będzie nam brakować…

Masz kredyt? To czytaj!

3 Czerwiec 2014 - 16:03
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Mało tego, w wielu przypadkach nie wiemy, nie pamiętamy, że jesteśmy winni bankowi jakieś pieniądze, co potęguje nasze zaskoczenie i poczucie zażenowania.

Nie zawdzięczamy tego niczemu innemu jak tylko BTE. Bankowy Tytuł Egzekucyjny jest przepisem, który daje bankom moc prawną do natychmiastowego ściągnięcia swoich należności od dłużników i kierowania spraw na drogę sądową, bez konieczności informowania nas o czasie rozpoczęcia procesu egzekwowania zobowiązań.

Na naszą korzyść już niedługo przepisy Bankowego Tytułu Egzekucyjnego mogą zostać znacząco zmienione. Do sejmu nareszcie trafiła propozycja zmian w BTE i są duże szanse na to, że zostanie ona przyjęta. Zmianie ulegną na pewno sposoby egzekwowania przez banki swoich należności. Dłużnik zostanie wcześniej poinformowany, że toczy się w jego sprawie postępowanie komornicze. Będzie mógł wtedy podjąć odpowiednie kroki w celu uregulowania należności finansowych. Otwiera to szansę na ugodowe rozwiązanie problemu spłaty należności, a tym samym uniknięcie egzekucji komorniczej. Dodatkową zmianą będzie możliwość wstrzymania postępowania, a zadłużona osoba będzie mogła odwołać się od decyzji.

Afera atomowa

3 Czerwiec 2014 - 15:40
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Pretekstem była wypowiedź ministra finansów, który oświadczył, że państwo nie zamierza gwarantować ceny prądu pozyskanego dzięki energii jądrowej. Ale czy na pewno pojedynczy komunikat ze strony rządu był rzeczywistym powodem zatrzymania tak ogromnej machiny? Czy polityka zbyt mocno nie wmieszała się w kwestie ekonomiczne?

Indie znaczący partner handlowy

2 Czerwiec 2014 - 13:22
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Najdynamiczniej rozwija się sektor usług – ok. 60% PKB. Średnio rocznie indyjski PKB zwiększa się w tempie 7-8%. W ostatnich latach inflacja oscyluje w granicach 9-10%. Indie są też jednym z większych światowych eksporterów. W ubiegłym roku, według danych Banku Światowego, ten kraj sprzedał swoje towary za prawie 318 mld dol., natomiast import światowych produktów na tamten rynek wyniósł ponad 515 mld dol. Najważniejszymi partnerami Indii w eksporcie są Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA), USA i Chiny, zaś w imporcie – Chiny, ZEA, Szwajcaria i Arabia Saudyjska. Dla Polski Indie z roku na rok stają się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem handlowym. Obecnie mają ok. 0,5% udziału w polskim eksporcie, a w imporcie do Polski – ok. 0,6%. Dwustronna wymiana handlowa w ubiegłym roku wyniosła prawie 2 mld dol., wykazując wzrost o 3% w stosunku do 2012 r., w tym: eksport do Indii wyniósł prawie 0,5 mld dol. (spadek o 26% w stosunku do 2012 r.), import zaś osiągnął wartość ok. 1,5 mld dol. (wzrost o 18% w stosunku do 2012 r.). Eksperci prognozują w 2015 r. dwukrotny wzrost naszej wzajemnej wymiany handlowej do ok. 4 mld dol.

Rewitalizacja „polskiego Carcassonne"

2 Czerwiec 2014 - 12:59
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Na terenie miasta i gminy mieszka ok. 16,5 tys. osób. Dominują przemysł i rolnictwo. Funkcje uzupełniające to usługi, handel i turystyka. W okresie PRL-u znajdował się tu jeden z większych zakładów wchodzących w skład Fabryki Samochodów Osobowych produkujący sprzęgła i różne inne podzespoły do samochodów. W szczytowym okresie pracowało w nim ponad 2,5 tys. osób. Kolejne tysiąc osób było etatowo zatrudnionych w znajdującej się na terenie miasta jednostce wojskowej.

Jak zatrzymać emigrację?

2 Czerwiec 2014 - 12:23
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W czołówce najbardziej wyludnionych znajdują się dziś województwa podlaskie i podkarpackie, z których kolejno 7,2 i 6,6% mieszkańców czasowo rok lub dłużej przebywa za granicą. Niewiele lepiej sytuacja wygląda w regionach warmińsko-mazurskim (5,8%), zachodniopomorskim (4,8%) i dolnośląskim (4,7%). Jak na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2011 tłumaczy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, głównym czynnikiem zachęcającym Polaków do opuszczenia ojczyzny pozostają kwestie ekonomiczne.

Według Michała Boniego, byłego ministra pracy i polityki socjalnej, dla polskich emigrantów jeszcze ważniejsze od różnicy zarobków są większa stabilność zatrudnienia i łatwiejszy start zawodowy w Europie Zachodniej. Dlatego polityka mająca na celu wyhamowanie zjawiska emigracji zarobkowej musi koncentrować się z jednej strony na pobudzaniu wzrostu gospodarczego, a z drugiej na poprawie warunków zatrudnienia młodych Polaków.

Kreujemy miejsca pracy

2 Czerwiec 2014 - 11:26
Kategoria:
0 Komentarze/y)

- Ponad 113 mln zł urzędy pracy przeznaczyły na staże u pracodawców, 102 mln zł – na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 11 mln zł – na szkolenia zawodowe. Dzięki tym środkom osoby bezrobotne mogą podnosić swoje kwalifikacje, nabywać doświadczenia na stażach u pracodawców, a także zdobyć pieniądze na start własnego biznesu. Jeszcze w maju planujemy przeznaczyć dodatkowe 150 mln zł z rezerwy ministra na wsparcie osób poszukujących pracy. Ubiegać się o nie mogą urzędy pracy, które zaproponują programy specjalne dla: młodych bezrobotnych do 30. roku życia, osób 50+, rodziców powracających na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem oraz dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To kolejna pula dodatkowych środków, które przeznaczamy na wsparcie osób szukających pracy. Od początku roku z rezerwy przekazaliśmy już na ten cel 98 mln zł. Najwięcej pieniędzy otrzymało Mazowsze – ponad 16 mln zł, Podkarpacie – 10 mln, a po 8 mln województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i śląskie. W całym 2014 r. na wsparcie osób bezrobotnych ministerstwo zarezerwowało blisko 12 mld zł.