Maj 2014

Kary za nierozliczenie uprawnień do emisji dwutlenku węgla

17 Maj 2014 - 11:22
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W dniu 17 października 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS) wydał orzeczenie w sprawie C-203/2012 w którym przedstawił interpretację art. 16 ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61//WE (dalej: dyrektywa 87)  Trybunał orzekł, że kara powinna zostać nałożona na operatora za brak rozliczenia w terminie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, mimo że w dniu rozliczenia posiadał on wystarczającą liczbę uprawnień na pokrycie swojej emisji. Ponadto TS wskazał, że przepisy dyrektywy 87 należy interpretować w ten sposób, że wysokość ryczałtowej kary pieniężnej przewidzianej w tych przepisach nie może podlegać miarkowaniu przez sąd krajowy na podstawie zasady proporcjonalności.

Jakość w drobiarstwie

17 Maj 2014 - 10:45
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost produkcji mięsa drobiowego w naszym kraju. Co ważne, zmianom ilościowym towarzyszy również poprawa jakości tego produktu, który powoli wyrasta na prawdziwą wizytówkę polskiego przemysłu mięsnego.

O tym, że jesteśmy świadkami „drobiowej ofensywy” najlepiej świadczą dane Agencji Rynku Rolnego, według których przeciętny polski konsument spożył aż 27,5 kg tego mięsa w 2013 r. To w przybliżeniu o kilogram więcej niż rok wcześniej. Tendencję wzrostową widać również, analizując statystyki dotyczące eksportu, które potwierdzają, że drób z Polski cieszy się dużym powodzeniem. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie od stycznia do września 2012 r. krajowy eksport mięsa drobiowego sięgnął ok. 380 tys. t, natomiast w analogicznym okresie w 2013 r. wyeksportowano blisko 415 tys. t tego produktu. Zainteresowanie jest coraz większe, szczególnie ze strony Niemców, Czechów i Brytyjczyków, którzy byli głównymi odbiorcami mięsa drobiowego
wyprodukowanego w naszym kraju w ubiegłym roku.

Ropa z plastiku

9 Maj 2014 - 12:59
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Chemik Acyuta Kumar Panda z Politechniki Indian Tsenturionskogo wraz z inżynierem chemicznym Razhubansh Kumar Singhem z indyjskiego National Institute of Technology opracowali ekonomicznie opłacalną technologię do skutecznego przekształcenia LDPE na paliwa ciekłe. LDPE (polietylen małej gęstości) jest obecnie wykorzystywany do produkcji różnych pojemników, sprzętu medycznego i laboratoryjnego, akcesoriów komputerowych i oczywiście plastikowych toreb.

Dla tej nowej metody konwersji zespół badawczy nagrzewał odpady z tworzyw sztucznych do 400-500ºC, przy użyciu kaolin jako katalizatora. Prowadzi to do tego, że łańcuchy polimerowe rozpadają się w procesie znanym jako katalityczny rozkład termiczny. Uwalniają się duże ilości bardzo drobnych cząsteczek bogatych w węgiel.

CHESS w muzeum

9 Maj 2014 - 12:21
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Ta nowa technologia, opracowana przez partnerów z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Grecji uczestniczących w projekcie finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, została zaprezentowana w marcu podczas Konwencji Innowacji (Innovation Convention) w Brukseli. Zwiedzający muzea w całej Europie wkrótce będą kształtować swoje przeżycia kulturalne jeszcze zanim wyjdą z domu. Innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (augmented reality), geolokalizację i technologie mobilne sprawi, że wizyta w muzeum stanie się interaktywną przygodą.

Konsorcjum złożone z partnerów akademickich, biznesowych i kulturalnych z całej Europy skorzystało z funduszy unijnych, tworząc technologię mobilną, która wzbogaci doświadczenia kulturalne, oferując indywidualne sposoby zwiedzania muzeów. Aplikacja CHESS, dostępna na smartfony i tablety, sprawi, że przeszłość „ożyje”.

Miliardy dla regionów

9 Maj 2014 - 10:48
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Wydaje się, że przyszłość ponownie rysuje się w jasnych barwach. Jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – w tym czasie jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na co najmniej 17,77 mld euro z Brukseli.

Jak zdążyliśmy się już przyzwyczaić, to właśnie samorządy, obok firm (15,77 mld euro wg „Rzeczpospolitej”), są głównymi odbiorcami pomocy unijnej. Bardzo możliwe, że pieniędzy dla JST na lata 2014-2020 będzie jeszcze więcej niż prognozują przedstawiciele resortu, ponieważ na ten cel przeznaczonych zostanie minimum 23% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce w ramach nowego budżetu. W latach 2007-2013 było to ok. 30% i niewykluczone, że podobnie stanie się również w nadchodzącym okresie.

Franchising – Sprawdzony sposób na biznes

9 Maj 2014 - 10:29
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Choć dla wielu osób termin „franczyza” brzmi nadal zagadkowo na równi z nazwami dań kuchni azjatyckiej, to jednak ten system sprzedaży z roku na rok bije w Polsce kolejne rekordy popularności. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nabywając poszczególne towary lub usługi, wkraczamy na jego rozrastające się terytorium. Czy to w delikatesach za rogiem, czy to w piekarni, a nawet u osiedlowego fryzjera jesteśmy naocznymi świadkami tego, jak wielkie, często międzynarodowe, firmy rozwijają strefę swoich wpływów i zarobkowania, wchodząc w owocny związek z lokalnymi przedsiębiorcami.

Na czym to polega? Franczyza to nic innego jak rodzaj współpracy między niezależnymi podmiotami, z których jeden (franczyzodawca) w zamian za opłatę licencyjną udostępnia swoje know-how oraz markę, a drugi (franczyzobiorca) korzysta ze sprawdzonego pomysłu na biznes. Z założenia obie strony mają być beneficjentami tego układu.

Afryka - Polski biznes w ofensywie

9 Maj 2014 - 10:08
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Wsparciem dla przedsiębiorców ma być powołana niedawno Rada Polskich Inwestorów w Afryce, której inicjatorem jest Jan Kulczyk, największy polski prywatny inwestor na kontynencie afrykańskim, do tej pory działający głównie w Nigerii w branży naftowej. Do rady przystąpili przedstawiciele największych polskich firm działających w Afryce, m.in. Jerzy Starak (Polpharma), Roman Karkosik (Krezus), Adam Góral (Asseco Poland) i Karol Zarajczyk (Ursus).

Obecnie Kulczyk realizuje duży projekt energetyczny w Nigerii, chociaż jest obecny również w Tanzanii. Potencjał dostrzegła Polpharma, która w Afryce oferuje m.in. antybiotyki i farmaceutyki wspomagające leczenie chorób oczu. Swoją ofertę zwiększa także Asseco, które po zdobyciu kontraktu na systemy IT w Etiopii bada teraz rynki Angoli i Nigerii. Natomiast Ursus chce na tamtym rynku sprzedawać ciągniki własnej produkcji.

Modele ochrony praw człowieka

3 Maj 2014 - 09:01
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Organizatorami byli: Instytut Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Konferencję zorganizowano z okazji 55. rocznicy utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i 45. rocznicy przyjęcia Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. Honorowy patronat objęła Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka – Navanethem Pillay.

W przededniu konferencji dokonano prezentacji książki z ubiegłorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania” (t. I-III, red. nauk. J. Jaskiernia), która ukazała się nakładem Wydawnictwa Sejmowego oraz OWG Sp. z o.o. (wydawcy „Eurogospodarki”).

W konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników z kraju i zagranicy. Dokonano analizy efektywności w zakresie ochrony praw człowieka, a także zgłoszono wiele wniosków de lege ferenda.

Wyniki konferencji zostaną przekazane władzom państwowym i organizacjom międzynarodowym. Dorobek konferencji zostanie opublikowany w książce pokonferencyjnej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.

Na szczycie

3 Maj 2014 - 08:47
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Mało który w młodym wieku otrzymał od rodziców pierwszy milion na start – jak np. Jan Kulczyk. Wielu zaczynało od zera. Bez początkowego kapitału i w prymitywnych warunkach, za to z pomysłem i wiarą, że musi się udać.

Od pucybuta do milionera. Podobną drogę przeszło wielu polskich superbogaczy, którzy wykorzystując spryt oraz sprzyjające warunki rynkowe (transformacja ustrojowa na początku lat 90.), dorobili się pokaźnej fortuny. Jak zaczynali? Często z naprawdę niskiego pułapu, jak Dariusz Miłek (wg „Wprost” 8. miejsce na liście najbogatszych Polaków, majątek – 2600 mln zł), który zarabiał na życie jako zawodowy kolarz, w międzyczasie handlując wszystkim, czym popadnie. Inną drogę wybrał Jerzy Małek, numer 50. Wśród najbogatszych wg „Wprost”. Ten obrotny biznesmen z Ustki, zanim zajął się niezwykle dochodowym przetwórstwem łososia, pracował w zawodzie elektryka i próbował swoich sił jako hodowca pieczarek.

Podobnych przykładów potwierdzających powiedzenie: „Polak potrafi” można wskazać znacznie więcej.

Pseudograffiti – plaga polskich miast

2 Maj 2014 - 17:04
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Na dworcach kolejowych i w metrze, na terenie peryferyjnych blokowisk, ale również w zabytkowych centrach miast, jak grzyby po deszczu wyrastają kolejne bohomazy określane na wyrost przez ich autorów mianem street artu. Wśród nich nielegalne murale i „tagi”, cała masa najróżniejszych malowideł i naprędce nabazgranych sprayem tekstów. Często wulgarnych, o antysemickich czy nazistowskich treściach.

Przedawnione długi

2 Maj 2014 - 16:41
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Zasada ta nie ma jednak zastosowania do poszczególnych umów i roszczeń, m.in. umowa najmu – po roku; umowa o dzieło – po 2 latach; umowy ubezpieczenia – po 3 latach itp. Na podkreślenie zasługuje fakt, że terminy przedawnienia nie mogą być modyfikowane umownie. Zakazuje się zarówno ich skracania, jak i wydłużania. Dłużnik musi wiedzieć, że termin przedawnienia roszczeń majątkowych (np. wierzytelności) liczy się od dnia tzw. wymagalności roszczenia. Terminy przedawnienia ulegają przerwaniu przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Chodzi tu np. o wytyczenie powództwa przed sądem lub złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego.

ARiMR realizuje Wspólną Politykę Rolną UE

2 Maj 2014 - 16:18
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Wieś zmienia oblicze, stając się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia rolniczej i nierolniczej działalności gospodarczej, poszukiwania pracy, ale także do zamieszkania. Wielka jest w tym także zasługa ARiMR. Przez 20 lat przekazaliśmy naszym beneficjentom prawie 200 mld zł i dzięki temu udało się uruchomić oraz zrealizować wiele procesów na terenach wiejskich czy w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Z pewnością można powiedzieć, że za taką kwotę można było dokonać jeszcze więcej. Ale musimy też brać pod uwagę specyfikę polskiej wsi i konieczność nadrobienia ogromnego dystansu do najlepszych. Porównując nasze rolnictwo do tego w Europie Zachodniej, musimy pamiętać, że tam już od ponad 50 lat funkcjonują zasady rynkowe wspomagane instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej.