Luty 2014

Władza po godzinach

25 Luty 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Dlaczego uważamy, że pani wójt, burmistrz czy prezydent miasta to z całą pewnością herszt-baba, bez choćby grama słowiańskiej fantazji i pomysłowości, w staromodnej garsonce wiszącej niczym worek po kartoflach na barach szerokich jak u enerdowskiej pływaczki? Wszystkiemu winne są stereotypy! W rzeczywistości samorządowcom wcale nie brakuje luzu, o czym świadczą ich nieraz doprawdy „odjechane” zainteresowania.

Wiceprezydent Tychów, Michał Gramatyka, jest zagorzałym miłośnikiem szantów, występuje na co dzień w zespole folklorystycznym „Prawdziwe Perły”, gdzie śpiewa i gra na basie. Słabość do muzyki łączy go z wójtem gminy Susiec, Franciszkiem Kawą, który z pasją poświęca swój wolny czas, użyczając głosu w lokalnym chórze „Jutrzenki”. Co więcej, jako artysta plastyk z wykształcenia, daje upust swojej potrzebie kreacji, upiększając okolicę. Dowodem ponadprzeciętnych uzdolnień wójta jest pomnik Kargula i Pawlaka wykonany według jego projektu, który podziwiać dziś można w centrum Suśca (z tej gminy pochodził Sylwester Chęciński, reżyser filmu Sami swoi).

Wolniej, ale do przodu

23 Luty 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Według opinii ekonomicznych analityków raczej to nie będzie boom gospodarczy, ale powolny wzrost. Dlatego też spowolniona będzie nasza pogoń za gospodarkami najlepiej rozwiniętych krajów Europy. O ile w ostatnich kilkunastu latach polska gospodarka jako jedyna w Europie notowała stały wzrost gospodarczy i szybko nadrabiała dystans do rozwiniętych krajów Europy, o tyle teraz nie ma raczej szans na to, by mogła rosnąć w tempie ok. 5% rocznie. Mówi się o realnym 2-, 3-proc. wzroście. Tak m.in. uważa ekonomista Bogusław Grabowski. Jego zdaniem, to byłoby możliwe tylko dzięki gwałtownemu przyspieszeniu popytu krajowego, ale to wpłynęłoby na presję inflacyjną, co miałoby negatywny wpływ na finanse publiczne i deficyt obrotów bieżących.

Wizja dobrobytu

22 Luty 2014 - 00:00
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Przez to klient popadł w finansowe tarapaty, łącznie z rozpadem małżeństwa. Z osoby majętnej stał się bankrutem, także życiowym. Życzę temu panu, by tę nierówną sądową batalię ze sztabem wykształconych „białych kołnierzyków” wygrał. Jak wygra, to wygrają też setki tysięcy, a może i miliony osób, które w różny sposób zostały oszukane przez instytucje, od drobnych oszustów poczynając, na szacownych bankach, a nawet na rządowych instytucjach finansów publicznych, kończąc. Liczę na to, że wyrok przyznający rację mniejszemu i słabszemu sprawi, że wreszcie nastąpi przebudzenie i biznes sobie przypomni, że klient-obywatel jest najważniejszy i należy go szanować. Mam nadzieję, że wchodząc gdzieś po kredyt, przedłużenie umowy czy po zwykły zakup towaru, nie będę musiał najpierw posiąść wszelkiej wiedzy o warunkach nabycia danego produktu ani nie będę patrzył na bankowca czy sprzedawcę w luksusowym salonie firmowym jak na złodzieja, który myśli tylko o tym, jak go oszukać na kilka złotych.

Niejasne prawo

17 Luty 2014 - 10:56
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Wynikające z przepisów koszty pracy, np. obciążenia w postaci składek ZUS czy wynagrodzeń chorobowych, najbardziej uderzają w małe i średnie przedsiębiorstwa, a w konsekwencji hamują ich wzrost.

Problemem w Polsce jest również biurokracja, czyli nadmiernie rozbudowane wymogi administracyjne, które nakłada na pracodawców rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej. Chodzi o dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji i podczas zatrudniania nowego pracownika.

Ograniczenie liczby dokumentów pomogłoby przedsiębiorcom zaoszczędzić koszty. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Nawet jeśli firma nie przetrwa na rynku takiego czasu, obowiązek archiwizacji nie znika.

opr. na podst. Newseria.pl

Cały artykuł w numerze 2/2014 Eurogospodarki.
 

Legislacyjne nowotwory

13 Luty 2014 - 13:41
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Co gorsza, po wyeliminowaniu archaizmów i dawnych zaszłości, w czeskim prawie zaczęły pojawiać się potworki nowe – narodzone w drugiej dekadzie XXI w., czyli całkiem niedawno. Jakie zatem niedorzeczności zyskały w Czechach miano absurdu 2013 r.?

Od kilku lat u naszych południowych sąsiadów regularnie prowadzony jest ranking na absurdy roku. Przedsiębiorcy, prawnicy, księgowi, a przede wszystkim zwykli obywatele typują i oddają głosy w ankiecie na najbardziej irracjonalne pomysły rządzących i urzędników. W ubiegłym roku bezapelacyjnie zwyciężyły dwa z nich: dotyczący ściągania podatku VAT oraz brak możliwości złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej za pośrednictwem przygotowanego w tym celu dokumentu w formacie PDF. Corocznie ankieta jest organizowana przez gazetę „Hospodarskie Noviny”.

Przedawnienia za 2013 r.

7 Luty 2014 - 12:08
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Wszelkie sprawy dotyczące instytucji przedawnienia określone są w art. 117-125 kc i zgodnie z zawartymi w nich przepisami roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu w określonych terminach. Najprościej, przedawnienie polega na tym, że według prawa po upływie określonego czasu wierzyciel nie może zobligować dłużnika do spełnienia świadczenia.

Przedawnienia mandatów

Czy mandaty warto wyrzucać do kosza? Zawsze istnieje szansa, że się przedawnią, a my w wygodny sposób unikniemy kary... Sprawa nie jest aż tak prosta. Co prawda może zdarzyć się przypadek, że po otrzymaniu mandatu nie otrzymamy wezwania do zapłaty i mandat w ciągu roku ulegnie przedawnieniu, ale jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, to okres przedawnienia zwiększa się na czas procesu, a ten może potrwać nawet kilka lat. Z kolei kwota do zapłaty zwiększa się kilkukrotnie. Przedawnienie mandatu to raczej łut szczęścia, na który nie warto liczyć.
 

Tylko dwa lata

Siedzisz w „kratce”?

7 Luty 2014 - 11:58
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Nie obowiązują już przepisy art. 3 Ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2010 r., nr 247, poz. 1652 ze zm.), które w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony ograniczyły prawo do odliczenia VAT naliczonego do 60% kwoty podatku określonej na fakturze (dokumentującej nabycie samochodu), nie więcej jednak niż 6000 zł. Nie obowiązują również przepisy wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu nabywanych do napędu ww. samochodów.

Rok wielkich wyzwań w UE

6 Luty 2014 - 10:22
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Od 1 stycznia br. Unii Europejskiej przewodniczy kraj, który boryka się z największymi problemami – Grecja. Natomiast od 1 lipca Grecję zastąpią Włochy, kolejny kraj tkwiący w kryzysie gospodarczym. Z dniem 1 stycznia do strefy euro przystąpiła Łotwa. Nie widać podekscytowania społeczeństwa, ale poparcie dla euro – jak wykazało najnowsze badanie Eurobarometru – wzrosło do 53%, co jest zbliżonym wskaźnikiem do średniej w UE, choć bardzo niskim w porównaniu z 76% w sąsiedniej Estonii, która przystąpiła do strefy euro już w 2011 roku.

Natomiast 21 stycznia rozpoczęły się negocjacje w sprawie akcesji Serbii do UE. Z kolei Islandia wstrzymała rozmowy akcesyjne z UE i we wrześniu ub.r. rozwiązano zespół zadaniowy oraz zespoły negocjacyjne. „Nie będzie żadnych innych szczytów” – oświadczył minister spraw zagranicznych, Gunnar Bragi Sveinsson, w islandzkim parlamencie. Tak naprawdę to winne są makrele, ponieważ Rejkiavik nalegał na utrzymanie wysokich kwot połowowych makreli.

Nadmiar dymu

5 Luty 2014 - 13:08
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Zakazu wędzenia nie będzie, ale od 1 września br., właśnie w trosce o nasze zdrowie, zaczną obowiązywać nowe unijne normy dotyczące zawartości niektórych substancji kancerogennych w produktach żywnościowych. Chodzi o uchodzący za rakotwórczy benzo(a)piren. Dotychczas dopuszczano obecność 5 mikrogramów w kilogramie wędzonki, a od 1 września może być najwyżej 2 mikrogramy na kilogram (μg/kg) tego wielopierścieniowego węglowodoru aromatycznego (skrót dla tej grupy WWA).

Polacy chcą gazu z łupków

5 Luty 2014 - 12:54
Kategoria:
0 Komentarze/y)

W tej trudnej, by nie powiedzieć patowej, sytuacji, Ministerstwo Środowiska postanowiło zainicjować dialog pomiędzy wszystkimi stronami, pośrednio i bezpośrednio zaangażowanymi w proces poszukiwania gazu z łupków w Polsce. Owocem tych działań stała się zakończona kampania „Porozmawiajmy o łupkach”. Jej w głównej mierze informacyjny charakter nie przeszkodził w uzyskaniu zaskakująco dobrych rezultatów, mierzonych wzrostem społecznej aprobaty dla tego typu przedsięwzięć.

Adresatami kampanii byli w pierwszej kolejności mieszkańcy regionów potencjalnie najbardziej zasobnych w ten surowiec (czyli Polski Północnej i Lubelszczyzny), ale także przedstawiciele organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przemysłu i świata nauki. W ramach prowadzonych działań powstała specjalna strona internetowa (lupki.mos.gov.pl), gdzie wszystkie zainteresowane osoby mogą znaleźć informacje dotyczące gazu pochodzącego z tego źródła i zadawać związane z nim pytania.

Jesteśmy atrakcyjni?

5 Luty 2014 - 12:23
Kategoria:
0 Komentarze/y)

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że nasze obecne kontakty handlowe, biznesowe czy wymiana turystyczna nie spełniają oczekiwań zarówno Polaków, jak i Węgrów.

Problemy gospodarcze Węgier miały istotny wpływ na rozwój wzajemnych stosunków gospodarczych w ostatnich latach. Polsko-węgierskie obroty handlowe spadły w 2012 r. o ok. 3% w stosunku do 2011 r. Węgry są 15. Partnerem handlowym Polski, biorąc pod uwagę wolumen obrotów towarowych, zajmują 11. miejsce w polskim eksporcie, zaś 16. w imporcie. Natomiast Polska jest 7. partnerem handlowym Węgier. Jesteśmy 6. największym dostawcą towarów na Węgry, po Niemczech, Rosji, Chinach, Austrii i Słowacji, ale przed Niderlandami, Włochami, Francją, Czechami i Rumunią. Równocześnie Polska jest 8. odbiorcą węgierskich towarów.

Prawo ma służyć obywatelowi

5 Luty 2014 - 10:47
Kategoria:
0 Komentarze/y)
  • Jakich zmian możemy się spodziewać?

- Przygotowujemy szereg ważnych dla funkcjonowania państwa projektów, nie tylko ze sfery resortu sprawiedliwości, ale i innych branż gospodarki. Pracujemy nad wspólną strategią opracowaną dla sądownictwa, prokuratury, więziennictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, która niebawem zostanie podpisana. Chciałbym, by w myśleniu o wymiarze sprawiedliwości najważniejszym punktem odniesienia był obywatel i jego prawa.

  • Jakie są najważniejsze punkty wspomnianej strategii?

- Staliśmy się instytucją pośredniczącą w przyznawaniu środków unijnych w nadchodzącej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dla całego resortu wymiaru sprawiedliwości. Pojawiły się zatem nowe możliwości rozwoju poprzez odpowiednią politykę korzystania z unijnych dotacji. Dzięki temu będziemy mieli możliwość koordynacji i oceny składanych wniosków w taki sposób, by wybrać i dofinansować te, które faktycznie są merytorycznie zasadne.